BEVEZETÉS

NÉHÁNY SZÓ A TUDOMÁNYRÓL

1. A tudomány feladata a világ, az ismeretlen kutatása.
2. Ismeretlen mindaz, ami az aktuális tudásunk látóhatárán kívül van.
3. A tudomány által aktuálisan ismert és elfogadott dolgokon kívüli világ kutatása paratudományosnak minõsül.
4. Az igazi tudomány tehát mindig paratudomány, az igazi kutatás pedig mindig parakutatás.
5. Ami tehát nem parakutatás, azaz a látóhatáron belüli dolgokkal foglalkozik a már megismert világgal, az nem tudomány, hanem tudománytörténet.
6. A (para)tudomány célja tehát: meghaladni önnön határait.

Erre vállalkoztak mindazon "paranormális" kutatók, akik az Eseményhorizont rendelkezésére bocsátották írásaikat.
Köszönettel az olvasók nevében is: Elibom.

Szeparátorcsík.

AZ ESEMÉNYHORIZONT (MAGYARUL: LÁTHATÁR) DEFINÍCIÓI

1. Az asztrofizikában: A fekete lyukak határfelülete, amelyen belülrõl az erõs gravitációs vonzás miatt nem tudnak kiszökni a fénysugarak, ezért optikai távcsövekkel láthatatlan számunkra a belseje. Az eseményhorizont kialakulásának elméleti lehetõségét elõször Karl Schwarzschild (1873-1916) német asztrofizikus vetette fel a XX. század elején, és alkotott a kiszámításához képletet, az általános relativitáselmélet gravitációs egyenletei alapján.

2. Az idõfizikában: Valamely idõforrás által keltett, a végtelenségig terjedõ, gömbszerû idõhullám felszín, múltszféra, amelynek egész felületén egy idõpillanat, a kibocsátáskori idõpont található. Fogalmát és tulajdonságait elõször Kisfaludy György határozta meg teremtésfilozófiai világmodelljében 1991-ben.

3. A hétköznapi életben: A megtapasztalható világban zajló változások észlelési késedelmének ábrázolása gömbszerûen, az idõ és a távolság függvényében. Bármely folyamatról az információt közvetítõ hatás (pl.: fénysugár, elektromágneses hullám vagy idõhullám) véges idõ alatt jut el a megfigyelõhöz. Ez azt jelenti, hogy sosem a megfigyelt dolgok jelenét látjuk, hanem a múltját, a térbeli távolsággal arányosan. Minél messzebb van tõlem valami, annál régebbi múltját látom emiatt.

Szeparátorcsík.

A LAPGAZDA ÉSZREVÉTELEI

Az élet és az internet folyton változik, bennük semmi sem állandó. Ennek megfelelõen az Eseményhorizont Magazin a születése óta (2000 április) kénytelen volt több alkalommal átköltözni egyik szolgáltató szerverérõl a másikéra. Elõször a nexuson voltunk, ahonnan 2002 január elsejével technikai okokból a zónára kerültünk.  A zóna még azon a nyáron megszûnt, ezért ideiglenesen az x3.hu-n találtunk menedékre a Létfilozófiai Kerekasztal Lovagrendjének tárhelyén (ami azóta szintén megszûnt). 2003 novemberében a cx.hu által biztosított tárhelyen telepedtünk meg, két teljes évre. 2005 decembere óta pedig az uw.hu-n futunk, bizonytalan ideig. Aktuális állomáshelyünk mindaddig marad, amíg csak lehet. Ez a szerverek és szolgáltatók istenétõl függ...

Nehéz dolog egy honlapot rendszeresen frissíteni, bõvíteni. Fõként azért, mert az ide felkerülõ paratudományos írások és egyéb anyagok kiválogatásában többféle szempontot is figyelembe kell vennem. Egyfelöl a lehetõ legújabb, kiforrott gondolatokat tartalmazó írásokat kell összeválogatnom és csoportosítanom. Másfelöl tekintettel kell lennem a többnyire névtelenséget kérõ szerzõk azon óhajára, hogy a legújabb ötleteiket, felismeréseiket pihentessem, amíg "megérnek". Az Eseményhorizontra kikerülõ publikációk, az elkészültük dátumától függetlenül, általában 5-10 éves gondolatokat, eredményeket tartalmaznak, tehát idõnként bizony igencsak elavultak már. Mert a tudomány, és fõleg a paratudományos kutatási területek nagyon gyorsan fejlõdnek, változnak, átalakulnak. Másfelöl, éppen ezért akadnak 3-4 hónapos újdonságok is idõnként, amelyek tényleg "korszerûnek" tekinthetõk és relatíve újnak.

Az évek során számos pozitív és negatív visszajelzést kaptunk, egyszóval (ahogy várható volt) vegyes fogadtatásra találtak írásaink az emberiség köztudatában. Akiknek tetszik, amit csinálunk, azok olvassanak minket továbbra is, mert még messze nem értünk a témáink végére. És persze töltsenek le mindent, mert ki tudja, meddig fog a Magazin létezni és éppen hol lesz megtalálható. Csak ami a saját gépeden megvan, az a tuti! Akiknek pedig nem tetszik, nos lapozzanak vissza az index.html oldalunkra, ahol világosan ki van írva: "Az itt olvasható írások nem tükrözik a tudomány mai álláspontjait." Sõt, a holnapit és holnaputáni sem. Vagyis nem tudományosak. Ennyi. Anyázni gyakorlatilag fölösleges.

A honlap frissítése azért esetleges, mert itt nem a naprakészség a lényeg, hanem a mûködõképesség. Egy internetes oldal akkor mûködik jól, ha minden írás és kép a helyén van, mûködnek a linkek és áttekinthetõ a tartalomjegyzék. Az oldalak egyszerû megjelenését és gyors letölthetõségét fontosnak tartom, ezért a felhasznált képek méretét igyekszem 50-100 kilobájt alatt tartani. Az esetleges technikai hibákért elõre is elnézést kérek, és örülnék, ha írnátok nekem, amennyiben ilyet fedeztek fel.

Elibom

Vissza a tartalomjegyzékhez