XV. Kiegészítő Smaragdtábla
A Titkok Titka

Nos összegyűltetek gyermekeim
hallani a Titkok Titkát,
melyet azért adok át, hogy feltárjátok az Isten-embert,
és az örök élet kulcsa nálatok legyen.
Egyszerű szavakkal szólok most
a feltárt misztériumokról.
Semmi sötétet nem mondok én.
Nyisd ki füled.
Halld és engedelmeskedj szavamnak.

Először a sötétség béklyójáról szólok,
mely téged a földi szférához láncol.

A Sötétség és a Fény egy természetű,
csak látszatra más,
mindkettő egyazon forrásból származik.
A Sötét nem más mint rendezetlenség,
A Fény pedig Rend.
Az átváltoztatott rendezetlenségből lesz
a Fények Fénye.
Ez, gyermekem, léted célja;
a Sötétség Fénnyé alakítása.

A Sötétség a létezés rosszabbik oldala, a Fény a jobbik. Tehát a sötétség nem semmi, nem üresség és nem a nemlét, mert ezek nem ellentétpárjai a fénynek. A sötétség fénnyé alakítása a rossz dolgok (hibák) kijavítása, jóvá tétele.

Halld most a Természet misztériumát
az élet lakhelyéhez,
a földhöz való kapcsolódását.
Tudd meg, hogy lényed hármas,
fizikai, asztrális, és elmebeli, és mindez egyben.
Mindegyik elem további három minőséggel bír;
ez összesen kilenc; ami fent van ugyanaz mint ami lent van.

Fizikai: anyagi test. Asztrális: az aura tanácsadó és vezérlő kényszertere. Elmebeli: a lélek részecskében tárolódó szellem (információ tartalom).

A fizikaiban ezek csatornák,
a vér, mely örvénylő mozgásban áramol,
hatva a szívre, hogy verése állandó legyen.
A mágnesesség mely az idegszálakon fut,
elviszi az energiát a sejtekhez és a szövetekhez.
Az Akasha, mely a vékony, de még fizikális
csatornákon áramol, betölti azokat.
Mindhárom egymással összhangban áramlik,
a testre mindegyiknek hatása van.
Ezek alkotják a váz keretet, melyen a finom éter áramlik.
Ezek uralmában rejlik az Élet Titka a testben,
a beavatott saját akarata szerint bánhat velük,
ha dolgát elvégezte, le is mondhat róluk.

Az Akasha itt az információ áramlását jelenti az érzékszervektől az agyig (feldolgozó központig). A finom éter az aura, mint gravitációs hullámtér. Ma az ilyen beavatottakat jóginak, fakírnak hívjuk.

Hármas az asztrális természete
közvetítő fentiek és a lentiek között;
nem fizikai, nem szellemi,
de képes le és fel szállni.
Újra és újra jusson ez eszedbe.

Az asztráltest azért képes közvetíteni a fenti és lenti rendszerek között, mert egyrészt anyagi részecskék és atomok felhőjéből áll, másrészt finom szerkezetű gravitációs hullámtérből. Ezt a lélek részecske viszi magával, maga körül, ha kilép a fizikai testből (kísértet).

Hármas az elme természete.
Hordozója a Nagy Akaratának
Éltedben az ok és okozat bírálója.
Így alakul a hármas lény,
melyet felülről a négyes irányít.
Az ember hármas természete fölött és mögött
él az igazi Szellem-Én.
Négyes természetű,
fénylik a lét minden síkján,
tizenhárom az egyben ez a misztikus szám.
Az ember természete alapján a Testvérek feladata a következő:
mindegyik a lét feltárulkozását irányítja,
mindegyik az Egyetlen szószólója.

A Nagy Akarata a Nagy Szellem (isteni köztudat) akarata, amit manapság inkább a lélek eleve elrendeltségének, ihletettségnek vagy egyéni sorsnak hívunk (amit be kell teljesítenie az illetőnek). Az ok és okozat bírálója a gondolkodó, ítélkező, összehasonlító és különbségtevő, logikusan elemző elme. A harmadik természet hiányzik a szövegből, ez valószínűleg az érző tudatosság (megérzések észlelése). Az igazi szellem-én a tudatalattiban eltárolódó összes információ együttese, amit ma inkább belső énnek nevezünk és rendelkezik az összes előző élet és a test nélküli állapotok tudásával. Ez nem négyes természetű, hanem ez az ember negyedik természete!
A tizenhárom azért misztikus szám, illetve szerencsétlen, mert a szerinó időhurok keltésekor a tachionnak olyan körön kell körbeszaladnia, hogy maximum a tizenkettedik eseményhorizont rétegébe találjon vissza. Ha a tizenharmadik réteget éri csak el, akkor nem tudja újrakelteni magát és megszűnik az időhurok (szerencsétlenné válik).
A Testvérek jelentése: 3x3+4=13 természet.

A földön az ember rabságban él,
földhöz köti a tér-idő köteléke.
Mindegyik bolygó körül rezgő hullám köröz,
és köti az embert a síkhoz, melyben ki kell bontakoznia.
De a szabadulás kulcsa benne rejlik.
Igen, a szabadság legbelül.

A bolygó körül rezgő hullám a gravitációs hullámtér, ami az égitest forgása miatt köröz. A szabadság a gravitációs hullámok elnevezése a misztikában.

Ha elszabadítottad éned testedtől,
szállj a földi sík legszélsőbb határához.
Mond a szavakat: DOR-E-UL-LA. (TUR-UL-LU)
Akkor fényed egy időre felemelkedik,
és szabadon átmehetsz a tér határán.
Egy ideig a Nap idejének feléig (6 óra)
szabadon szállhatsz a földi sík határain át,
nézd és ismerd meg, kik mögötted vannak.
Igen, a legmagasabb világokba juthatsz.
Lásd saját lehetséges kibontakozásod magaslatait,
tudd a lélek minden földi jövendőjét.

A földi sík (tér) legszélső határa a térbúra térszeparátora. Dor-e-ul-la magyarul: tér-ül-le, azaz térület, térszín. A fényed felemelkedése az, amikor a lélek részecske időhurkai olyan komplex forgásokat, csavarodásokat kezdenek végezni, amikkel 4D-s teret kelt maga köré és ezáltal teret válthat. Kik mögötted vannak: azok a világok, amik a térszeparátor mögött vannak a 4D-ben, illetve 5D-ben.

Testedhez vagy kötve, de erőddel szabad lehetsz.
Ez a titok, mely a rabságot szabadsággal helyettesíti.

Nyugtasd elméd.
Pihenjen tested:
tudatában csak annak légy, hogy a testtől szabad vagy.
Összpontosítsd lényed a vágyakozás céljára.
Gondolj egyre csak arra, hogy szabad leszel.
Gondolj e szavakra: — LA-UM-I-L-GAN —

Magyarul: látom-él-gán, vagyis látom az élt (időszálat) az égben.

De csak azokat kik bölcsességem keresik
viszi e hang a kívánt helyre,
ha a test rabságából saját akaratból elszabadulsz.

A kívánt hely az időszál nyomát követve érhető el a sámánok és mesterek számára.

Halld a legnagyobb Titkot,
hogy az Amenti termeibe hogyan juss be,
és hogyan állj a hallhatatlanok termében az Urak elé.
 
Feküdj le, hogy tested pihenjen.
Nyugtasd le elméd, hogy gondolat ne zavarjon.
Tiszta legyen szándékod és elméd,
mert csak hibát hibára halmozol.
Lásd az Amentit úgy, ahogy leírtam a táblákon.
Teljes szíveddel kívánj ott lenni.
Állj az Urak elé szellem szemeddel.
Ejtsd ki az erő szavait (csupán elmédben), melyeket átadok
MEKUT-EL-SHAB-EL HALE-ZUR-BENEL-ZABRUT
ZIN-EFRIM-QUAR-EL.
Nyugtasd elméd és tested.
És biztos lehetsz, hogy lelked hívják majd.

Magyarul: mék-út-él-és-ab-él a-lét-az-úr-benn-él-az-ábrát az-én-efrim-ki-ár-él. Értelem szerinti fordításban: Megyek az élet útján, az élő Atya útján, akinek bennem él az ábrázata, az én lelkem élő kiáradása.
 
Most odaadom a kulcsot a Shambalához,
ez a hely, hol testvéreim a sötétségben élnek:
a sötétségben, melyet a Nap fénye kitölt —
a Föld sötétjében, de a Szellem világosságában,
irányítóid ők, ha utam véget ér.

Shambala: egy kaptárváros a Himalájában. Az ott élőknek köszönhetően volt a XX. századig itt (Tibetben) a bolygó szellemi központja. Jelenleg a központ Hunniában van, az ide reinkarnálódott mesterek miatt.

Tedd azt testeddel, ahogy meghagytam.
Menj a mélybe rejtett helyre.
Állj a kapu őrzői elé.
Kérj bebocsátást ezekkel a szavakkal:
„Én vagyok a Fény, nincs bennem sötétség.
Megszabadultam a sötétség fogságától.
Nyisd ki a Tizenkettőhöz és az Egyhez vezető utat,
hogy a bölcsesség birodalmába szálljak.”
Ha ellenkeznek, és ezt biztosan megteszik,
parancsolj nekik a következő szavakkal:
„Én vagyok a Fény,
Számomra nincs akadály.
Nyissátok ki, parancsolom a Titkok Titkával —
EDOM-EL-AHIM-SABBERT-ZURADOM”

A tizenkettő és az egy itt valószínűleg a lélek szentélyt jelenti (tudatalattit, lélek elektront), ami dodekaéderes szerkezetű (ennek 12 lapja van), az egy a közepén tartózkodó egy időhurok, a fénylény. A szöveg magyarul: adom-él-áhítom-és-a belső-az-uram, vagyis: áhítozom a bennem lakozó uram adományára.
 
És akkor, ha szavaid a legmagasabb előtt
igaznak bizonyulnak, megnyílnak előtted a sorompók.

Vagyis emlékezni kezdesz az előző életeidre és a köztes létben eltöltött időkre, valamint tanítani kezdenek az égi mesterek a teremtés titkaira.

Most, elhagylak titeket.
Lemegyek és így fölfelé haladok.
Mennem kell a termekbe.

Nyerjétek meg az utat hozzám gyermekeim,
és legyetek igazi testvéreimmé.

Befejezem most az írást,
és kulcsként hagyom azokra, kik engem követnek,
mert csak nekik lehetek én a kulcs.

Vissza a tartalomjegyzékhez