XIV. Kiegészítő Smaragdtábla
A Jelképek

Halld a mélyen rejlő bölcsességet,
mely a világ számára a templomlakók
távozásával elveszett,
és amit a jelen embere nem ismer.

Tudd meg, hogy ez a világ csak egy kapu,
melyre számodra ismeretlen erők vigyáznak.
A sötét hercegek az utat,
mely a mennyei földre vezet, elállják.
Tudd, hogy az Aruluhoz vezető utat
sorompók vigyázzák,
és csak a fény szülött előtt nyílnak meg.

Az ez a világ csak egy kapu azt jelenti, hogy a Föld csupán átjáróház a lelkek számára más világokból, más világokba. A számodra ismeretlen erők vigyáznak  kijelentés egyrészt a túlvilági angyalokra és fenntartó istenségekre vonatkozik. Másrészt a korábbi földi emberiségek itt maradt túlélőire, akik a földalatti kaptárvárosokban és a Naprendszer más bolygóin élve vigyázzák a rendszerüket, a felszíni emberiségnél sokkal fejlettebb technikákkal. Harmadrészt pedig a galaxisunkban található legnagyobb politikai tömörülésre, a nagyon sok világot tömörítő szövetségre vonatkozik, aminek rendfenntartó űrflottája jelenleg több köteléket is állomásoztat a Naprendszerben és környékén. Az ő feladatuk, hogy megvédjenek minket a közeli bolygórendszerekben tomboló űrháborútól (és egy esetleges megszállástól), amit több civilizáció vív egymással.
A sötét hercegek az alvilágot jelenleg uraló öreg és bölcs lelkek, akiket manapság inkább sátánoknak és ördögöknek, illetve démonoknak nevezünk. Az ő dolguk az itt lehetséges (elkövethető) bűnökkel megkísérteni az ide születő lelkeket és próbára tenni őket, illetve visszatartani a bukottnak is nevezett lelkeket. Ebből a szempontból a Föld, mint alvilág vagy pokol egy lélekbörtönként működik. A 4D-s túlvilági Földre vezető utak (térablakok) elállása azt jelenti, hogy az arra méltatlanokat nem engedik be a földi mennyországnak is nevezett régióba, nehogy tönkretegyék, bemocskolják azt. Egyszerűbben megfogalmazva: aki nem szobatiszta, azt nem engedik be a tisztaszobába.

A földön én vagyok a kulcsok őre,
melyek a Szentelt földre nyitnak kaput.
A felettem állók parancsolták,
hogy ezeket a föld emberének hátrahagyjam.
Mielőtt elmegyek átadom a titkokat:
a sötétség rabságából, hogyan menekülj
és a hús béklyójától, hogyan szabadulj.
A sötétségből így a Fényre jutsz.

A kulcsok az egyetemes tudásnak azon elemei, amik az üdvözüléshez (mennyországba jutáshoz) szükségesek. A 4D-s túlvilági Föld az igazi Szentföld, nem a mai Palesztina véráztatta földje.

Tudd, hogy lelked előbb meg kell tisztítanod a sötétségtől,
és a fény kapuján átkelhetsz.
Ezért úgy rejtem el a titkokat, hogy bármikor rájuk lelj.
Bár szálljon sötétség az emberre,
az útmutató Fény mindig felragyog.
Sötétbe rejtve, szimbólumoktól fátyolozva
találod meg a kapuhoz vezető utat.
Az ember a jövőben a misztériumokat megtagadja,
ám a kereső az utat megtalálja.

Az útmutató szimbólumok elfátyolozása olyan jól sikerült, hogy csak az ezredfordulóra sikerült nagy nehezen leszednünk róluk a fátylat és újra közzétennünk a megoldásokat. A megfejtéshez alapvető fontosságú a magyar nyelv (a mágusok ősi, titkos nyelve) ismerete, ezért sem terjedt még el szerte a világon ez a tudás, pedig az idők végezetének közeledtével egyre nagyobb szükség van rá. A megoldásokat lefordítani más, tökéletlen nyelvekre sajnos nem mindig lehet, így csak azt tudjuk javasolni a keresőknek, hogy sürgősen tanuljanak meg magyarul (gondolkodni és beszélni).

Most parancsolom, hogy őrizd meg a titkokat,
és csak azoknak add tovább, akik próbád kiállták,
hogy a tiszta be ne mocskolódjon,
hogy az Igazság ereje felül kerekedjék.

Ha idáig eljutottál a szöveg olvasásában, már kiálltad a próbát. Ne keress ennél nagyobb titkokat ezen a Földön, inkább mélyülj el a megismert tudásban és csak a magadhoz hasonló lelkületű személyeknek add tovább a megoldásokat. És arra is megkérlek, hogy ne torzítsd el a tanításokat. Ne értelmezd át őket a saját szád íze szerint, mert a mesterek kicsit unják már, hogy folyton leszülessenek azért, hogy kijavítgassák a hozzá nem értők által rendszeresen elrontott és összezagyvált szent szövegeket. Az iskolai tankönyvek azért vannak, hogy tanulj belőlük, nem azért, hogy összefirkáld őket.

Halld a feltárulkozó Misztériumot.
Figyeld a jelképeket, melyeket most átadok.
Tedd vallássá a tanítást, mert
csak így marad meg lényege.

A tanítás a tudásról szól, a vallás a hitről. Hinni (gondolkodás nélkül) mindig könnyebb, mint tudni és megérteni a dolgokat. Így a vallások megjelenése a Földön csak kényszermegoldás, ami azt a célt szolgálja, hogy sokakhoz eljusson és megmaradjon a lényeg, ha már gondolkodni lusták és buták vagytok. Ez persze nem jelenti azt, hogy a vallási vezetők és teológusok bármit is értenek a hitük alapjaiból, csak úgy csinálnak. De ez még mindig jobb, mintha tűzre hánynák a szent könyveket.

Két régió van a földi élet és a Nagy Egyetlen között,
ahová a földről távozó lelkek útjukat követik;
Duat, az illúzió erőinek otthona;
Sekhet, Hetsep, mely az istenek háza.
Ozirisz, a kapu őrének jelképe, aki visszaküldi az értéktelenek lelkét.
E mögött a szféra, hol a mennyei szülöttek erői lakoznak,
Arulu, a régió, ahova a Nagyok távoztak.
Hozzájuk, ősi otthonom Nagyjaihoz csatlakozom,
ha az emberek közötti munkám bevégeztem.

Két térdimenziószint van a 3D-s földi alvilág és az isteni nagy lélek között, aki a lelkeket kibocsátja magából, majd visszaolvasztja őket magába az útjuk végén.
Duat (kettős) a 4D-s túlvilág, az illúzió erőinek otthona, mivel itt bármilyen formát gyorsan és könnyen, pusztán gondolattal meg lehet teremteni. Azért hívják kettősnek, mert két oldalról veszi közre a beleágyazott alvilágot.
Sekhet (szék-hét), más néven Hetsep (hét-szép) az 5D-s külvilág, az istenek háza, ahol lehetőség van a fénylénnyé válásra (a lélek részecskétől való megszabadulásra). Azért hívják hét széknek vagy szépnek, mert egyrészt a székhelyként működő helytartó istenek normálisan az 5D-ben lakoznak, másrészt mert sok fénylény tartózkodik itt (hét tachionból álló szépség).
Ozirisz (ős-ír-isz) a térdimenziószintek közti térkonverziós átjárók neve és egyben az őket őrző kapuőr angyalok neve is. Az írisz (a szemben) a fény átjárását szabályozza a pupilla nyílása körül.
Arulu (ár-ul-ó) a 6D-s felvilág, ahol a mennyei szülöttek (fénylények) lakoznak, ahová a Nagyok (felettes létezők és idősebb lélek generációk) távoztak. Az áruló kifejezés itt, ebben az értelmében nem csalárdot és cserben hagyót jelent, hanem adakozót.

Hét lakhely van a Hatalmas házában;
Hárman őrzik a kaput a sötétségtől
minden lakhelynél;
Tizenöt út vezet Duat-ba.
Tizenkettő az illúzió hercegeinek háza,
mindegyik négy útra néz, melyek egymástól különböznek.
Negyvenkét nagy erő van,
ítélkezve a kaput kereső halott felett.
Négy fia van Hórusznak,
kettő-kettő a Keletet és a Nyugatot vigyázza —
Iszisz, az anya, ki gyermekeiért könyörög,
A Hold királynéja, mely a Napot tükrözi.
Bá a lényeg, mely örökkön él.
Ká az árnyék, melyet az ember életnek ismer.
Bá nem jön míg Ká inkarnációban él.
Ezek a titkok, melyek az időkön át fennmaradnak.
Kulcsok ezek az élethez és halálhoz.
Halld most a Titkok Titkát:
ismerd meg a kört, a kezdet- és végnélkülit,
Annak az alakját, Aki egy és mindenütt jelenlévő.
Halld és figyeld,
menj és használd,
így azon az úton jársz, amin én.
Misztérium ez a misztériumban
de a Fény szülötte számára világos,
a mindenség titkát most feltárom.
A beavatottnak nyíljon meg a titok,
de a gúnyolódó semmit se lásson abból.

Itt a felsőbb térdimenziókkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat sorolja fel a szerző, az átjárásra használható térablakok számát, az angyali hierarchia vezetőinek számát és az átkelő lelkek megítéléséhez használt tesztek számát. Szó esik továbbá az égtájakat őrző arkangyalokról, a lélek részecskéről (Bá) és az asztráltestről (Ká). A Titkok Titka pedig nem más, mint az időforrás és az időhurok szerkezete, amit a következő szövegrészekben nagy részletességgel ismertet a szerző.
 
Három a titok,
mely a Nagy Egyetlentől való.
Halld és Fény árad feléd.

A Nagy Egyetlen a minden létező.

A kezdetben három egység létezett.
Ezeken kívül nincs más.
Ezek egyensúlyban a teremtés forrásai:
egy Isten, egy igazság, egy Szabadságpont.

Az Isten az első időhurok (főszerán). Az Igazság az időhullámok modulációjában őrződő információ (világéter). A Szabadságpont a Teremtő Atya okforrása.

Három az egyensúlyban lévő háromból való:
minden élet, minden jóság, minden erő.

Az élet: az élőlények. A jóság: egyrészt a rendszerben meglévő jobbos forgás és csavarodás, másrészt a tapasztalás öröme és élvezete. Az erő: az időhullámok mozgató képessége, amivel a kölcsönhatásokat és változásokat előidézik.

Három a minősége az Istennek ebben a Fény-házban:
végtelen erő, végtelen bölcsesség, végtelen szeretet.

Az Isten minősége ebben a Fény-házban: a főszerán aktuális állapota, vagyis az, hogy jelenleg triász szerinóként működik. A végtelen jelző arra utal, hogy ezen tulajdonságok a létezés hullámain kiterjednek a végtelenségig, megállíthatatlanul.

Három erő adatott a mestereknek:
hogy a rosszat átváltoztassák, vigyázzák a jót,
és különbséget tegyenek.

A rossz átváltoztatása: az elrontott teremtések kijavítása. A jó vigyázása: a jól sikerült teremtések fenntartása (üzemeltetése). A különbség tétel az ítélkezés a rendelkezésre álló információk alapján, ami a döntéshozatalhoz és a rendszer kormányzásához szükséges.

Három az Isten dolga:
az erőt, a bölcsességet és a szeretetet megnyilvánítani
Három az erő, mely mindent létrehoz:
A tökéletes tudás által birtokolt Isteni szeretet,
Isteni Bölcsesség mely minden lehető eszközt ismer, Isteni Erő,
mely az Isteni Szeretet és Bölcsesség közös akarata birtokol.

Az isteni szeretet birtoklása az időhurokban visszacsatolódó tachionok működésének ismerete és szabályozása. Az isteni bölcsesség a hozzáférés az akashában eltárolt mindentudáshoz. Az isteni erő a mozgatóképesség, amivel a rendszer irányítható, uralható.

Három a kör (vagy állapot) a létben:
A Fény köre (állapota), hol nem lakik más csak Isten,
és csak az Isten jut azon át;
A káosz köre (állapota), ahonnan a halálból minden dolog életre kel;
a tudatosság köre (állapota), melyben az életből minden életre pattan.

A kör a helyes fordítás, nem az állapot! A Fény köre, mint az Isten lakhelye a helytartó szerinó (időhurok) az Életfán, mivel csak rajtuk keresztül lehet az időszálakon át feljutni a Teremtőig. A káosz köre az őskáosz időhullámtere, a tudatosság köre pedig a teremtett világ (téridő) hullámtere.

Minden létező dolog a három létállapotból éled: káosz vagy halál,
emberségbéli szabadság és mennyei boldogság.

Káosz: őskáosz, ami azért halál, mert a halandó teremtmények oda kiugorva azonnal megszűnnek létezni (meghalnak). Szabadság: az időhullámok, amik mindenen szabadon, akadálytalanul áthatolnak és mindenhová eljutnak (adott késedelemmel). A mennyei boldogság a kölcsönhatás, vagyis a létező dolgok létezése egymás számára, ami lehetővé teszi a megismerést, a viszonyulást, a teremtést és a tökéletesedést (minden változást).

Három szükség vigyáz minden dolgot:
a nagy Mélységből indulva,
a káosz köre a Mennyben beteljesedést nyer.

A szükség (szűk-ség) a teremtményeket összetartó összehúzó erő, ami az időhurkok esetében nem más, mint a saját hullámterük által kialakított behúzási tartomány hatása. A nagy mélység az őskáosz végtelenbe kiterjedő feneketlen mélysége. A káosz köre az őskáoszon belüli teremtési tartomány a két Teremtő okforrás hullámterének metszetében, amin belül a teremtés található. A menny jelentése itt maga a téridő, a beteljesedés a dolgok megvalósulása és az információ szaporodása a végtelenségig (teljességig).

A lélek útja hármas:
Ember, Szabadság, Fény.

A lélek útja a tapasztalatszerzés folyamata, aminek három állapota a testet öltés (ember), a testből való kiszabadulás (szabadság) és a megvilágosodás, majd fénylénnyé válás (fény).

Három az akadály:
a kitartás hiánya, hogy tudást nyerj
az Istentől való távolság;
a rosszhoz való vonzódás.
Az emberben e három megnyilvánul.
Három a benn ülő erők királya.
Három kamra őrzi a misztériumokat,
melyek az ember testében rejlenek, és mégsem láthatók.

A kitartás hiányát elszántsággal (szántszándékkal) és a valóság iránti őszinte kíváncsisággal lehet legyőzni. Az Istentől való távolságot (az elszigeteltség illúzióját) az isteni köztudattal való informetriai összekapcsolódással (telepatikusan a térbeli gondolathullámokkal és a művonali időszálakon keresztül) lehet legyőzni. A rosszhoz való vonzódást (a hibás, törvényszegő dolgokhoz) a kísértés természetének megértésével és átlátásával, valamint uralásával lehet legyőzni. A három kamra az ember testében két dolgot is jelenthet. Egyrészt a három erőközpontot (ágyék, szív, fej), ahol az életerő összegyűlik és tárolódik, másrészt a három vezérlő részecskét (a hipotalamuszban a lélek feltudat és lélek szentély, a szinuszcsomóban pedig a szívpont), amik a testet irányítják és fenntartják.

Halld most, ki megszabadultál,
szabad vagy az élet igájától.
Ismerve minden forrást minden világ megnyílik neked.
Igen, még Arulu kapui előtt is megnyílnak a sorompók.
De vigyázz, ki a mennybe mennél, mert ha értéked kétes,
jobb ha a tűzben pusztulsz el.
Tudd meg, hogy az égiek a Tűzön átmennek.
A menny minden fordulatánál a Fény forrásában megfürödnek.

A Tűz itt a tisztítótűznek felel meg, vagyis a bétatéri szerinók nemtér-nemidő rétegének, amibe térváltáskor könnyű beleszinkronizálódni, de kellő tudás nélkül nehéz kijönni belőle. A menny minden fordulata: egy térciklus, azaz egy téresszenciában egy térréteg hullámfront.

Halld ezt a titkot:
Hosszú idővel előtted
az ősi Atlantiszban laktam én.
A templomban a bölcsességet magamba ittam; azt a bölcsességet,
mely forrásként a Fényből áradt a templomlakó által.
Megkaptam a kulcsot, hogy a Fény körébe,
a Nagy Világba alászálljak.
Álltam én a Szent előtt, mely a tűz virágában trónolt.
A sötétség villámai fátyolozták,
mert egyébként glóriájától lelkem megtört volna.

A Nagy Világ itt úgy értendő, hogy a nagy fényesség (világ-osság). A tűz virágában trónoló Szent maga a helytartó térszerán. Azért van elfátyolozva, azaz anyagi részecskékkel körülvéve, hogy védve legyen a zavaró hatásoktól. A részecskék hullámterei elzajosítják a szerinó hullámterét, nagy háttérzajt adva hozzá.

Trónjának aljzatától, négy gyémánt lángfolyó eredt.
Lába zsámolyától felhőmedrekben az emberi világhoz folytak a folyók.
A termek megteltek mennyei Szellemekkel.
A csillagos palota a csodák csodájává vált.
Az égen túl, a Tűz és a Napsugár szivárványaként
nyertek alakot a szellemek.
Énekelték a Szent glóriáját.
Aztán a Tűz közepéről felszállt egy hang:
„Tartsd meg az Ősök glóriáját.”
Ezt a Fényt, mely saját lényemben visszhangra lel
mindenek fölé helyezem.
Elértem, minden isten Istenét, a Szellem-Napot.
A Nap szférák parancsolóját.

A négy gyémánt lángfolyó a négy világtájt őrző négy arkangyal (gyémánt). A folyók a téridő hullámrétegei. A csillagos palota valószínűleg az Aranyváros a Nap belsejében. Az égen túl: a 3D-s téren túl. Az énekelték a Szent glóriáját azt jelenti, hogy kiárasztották a szent rezgésű hullámterüket. Tartsd meg az Ősök glóriáját: emlékezz az ősök tudására. Minden istene Istene a Napisten a Naprendszerben.

Ismét szólt a hang:
„Létezik egy Első, kinek nincs vége és kezdete;
ki mindennek teremtője és mindent kormányoz;
ki jó és igazságos, ki megvilágosít, és fenntart.”
Aztán a tróntól egy nagy sugár indult felém,
körülvéve és felemelve erejével lelkemet.
Gyorsan mozogtam a Menny tereiben,
megláttam a titkok titkát,
éreztem a Kozmosz titkos magvát.
Arulu országába vittek.
Álltam a házak előtt, melyekben az Urak lakoznak.
Megnyitották a kaput, és láthattam a kezdet káoszát.
Megrettent szívem a félelmetes látványtól,
visszariadt a sötétség Óceánjától.
És láttam akkor a sorompó szükségességét,
láttam, hogy Arulu Urai milyen célt szolgálnak.
Mert végtelen egyensúlyukkal csak ők állhatnak a beömlő káosz elé.
Csak ők vigyázhatják az Isteni teremtést.

Az Első, aki mindent kormányoz (aktívan irányít) az első rangú főszerán. A nagy sugár valószínűleg egy olyan modulált hullámfront, aminek célirányos mozgató ereje van (gravitációs vonósugár). A Menny terei a párhuzamos téresszenciák. A kezdet káosza az őskáoszba való kilépéssel látható meg (ez a sötétség óceánja). A sorompó a térszeparátor, ami eltakarja a teremtmények elől az idősemmit és megakadályozza, hogy kiszóródjanak a téridőből. Arulu urai a szerinók, a különféle lokális helytartók.

Aztán a nyolcas köréhez mentem.
Láttam a lelkeket kik legyőzték a sötétet.
Láttam a Fény nagyságát, melyben lakoznak.

A nyolcas köre a fotinó időhurka. Itt a megvilágosodott fénylényekről van szó.

Kívántam közéjük jutni, de választott utamra is
hívott a vágy, az útra, amit az Amenti termeiben kértem.
 
Arulu termeiből, a földi térbe hatoltam, ahol a testem nyugodott.
Felkeltem a Földről és a Templomlakó elé álltam
és ígéretet tettem hogy jogomról lemondok
míg munkám a földön be nem végeztetett,
míg a sötét kor lejár.

A sötét kornak jó sokára lesz vége, sok teremtési ciklus múlva.

Halld szavam, mit Neked adok.
Benne találod az élet lényegét.
Mielőtt Amenti termeibe visszamennék,
sajátítsd el a Titkok Titkát, hogy a Fénybe lépj.
Tartsd meg és őrizd, rejtsd szimbólumokba,
hogy az együgyű nevessen és mondjon le róla.
Minden országban alakítsd a misztériumokat.
Tedd keménnyé az utat a kereső számára.
Így a gyenge és a kétkedő feladja majd.
Így őrizd és rejtsd a titkokat mindaddig,
míg az idő fennáll, s amíg elfordul a kerék.

Neked: az olvasónak. A kerék elfordulása több jelentésű lehet. Utal egyrészt a galaxisunk forgására (galaktikus év), másrészt a 3D-s Naprendszer elfordulására a 4D-ben (égindulás), de értelmezhető úgy is, hogy elfordul a rendszer kollektív sorsának kereke a közös karmájának köszönhetően. Ezek mindegyike ugyanazt a jelenséget írja körül, csak más megközelítésben.
 
A sötét korokon át
várakozva és figyelve,
szellemem a föld mélységében rejtve marad.
Amikor valaki a külsőség
összes ítéletén áthaladt,
idézz meg engem a Kulccsal, mely
birtokodban van.
Akkor válaszolok majd, én
a beavató, eljövök majd az amentibeli Istenek termeiből.
Fogadom a beavatottat,
és az erő szavait neki átadom.

Ez az elmúlt 13000 évben csak néhány alkalommal történt meg a Földön.

Halld és emlékezz figyelmeztetésemre:
ne hozz hozzám olyat, ki híján van a bölcsességnek,
tisztátlan szívű, vagy célja ingatag.
Különben visszavonom tőled az engem megidéző képességet.

Mert az égiek nem szeretik, ha fölöslegesen ugráltatják őket.

Menj és hódítsd meg a sötétséget.
Emeld fel lényedben a Fényt.

Most menj és hívd össze testvéreid,
hogy osztani tudjam köztük a bölcsességet,
hogy mikor nem leszek a fényt megtalálják.
Jöjj a templom alatti kamrámba.
Ne egyél három Napon át.
Átadom ott a bölcsesség lényegét
hogy emberek között erőd sugározzon.
Átadom a titkokat, hogy te is a mennyekbe szállhass.
Isten-ember tartsd meg magad az igazságban és a lényegben.
Távozz most és hagyj magamra, hogy megidézzem azokat,
kikről tudsz, de még nem ismersz.

Isten-ember: buddha. A megidézzem azokat, kikről tudsz, de még nem ismersz azt jelenti, hogy tovább tanul és kutat, valamint különféle egyéb dolgokkal foglalkozik (adminisztrációs feladatok).

XV. Smaragdtábla

Vissza a tartalomjegyzékhez