XIII. Smaragdtábla
Élet és Halál kulcsai

Halld a bölcsességet.
Halld a Szót mely élettel telít, és mely elűzi
a sötétséget.
Halld a hangot mely elűzi az éjszakát.

Misztériumot és bölcsességet hoztam gyermekemnek;
Tudás és Hatalom az ősiből előtör.
Vagy nem tudod, hogy minden megnyílik számodra,
ha megtalálod a mindenség Egységét?
A titkok mestereivel, kik a halál legyőzői
és az élet tanítói, eggyé válsz.

A misztikában ezt a minden megnyílik számodra tudást úgy szokták megfogalmazni, hogy az illető megkapja a gyémánt kulcsot, ami kinyitja számára a mindentudáshoz vezető kaput. A túlvilágon ezt úgy emlegetik, hogy az illető ismeri az isteni szentély legbelső titkait (az isteni tudás és bölcsesség buddhájaként).

Igen, ismerd meg az Amenti Virágát
az Élet Bimbaját, mely a Termekben
szórja sugarát.
Szellemben éred el az Amenti termeit.
Visszahozod a bölcsességet, mely a Fényben él.
Tudd meg, hogy a hatalomhoz vezető kapu titkos.
Tudd meg hogy az életre a halálon át vezet az út.
Igen, a halálon, de nem az általad ismerten,
hanem egy olyan halálon, amely élet, és tűz, és
fényesség egyben.

Kívánod megismerni a mélyen rejtett titkot?
Nézz szívedbe, ahol a tudás bezárva él.
Tudd, hogy a titok benned rejlik,
minden élet és minden halál forrása te vagy.
 
Hallgasd, amint feltárom az ősit,
és átadom a titkokat.

Mélyen a föld közepén van a virág
a Szellem forrása, mely megköt minden alakzatot.
Mert tudd, hogy a föld testben él
mint ahogy te is saját alakodban lakozol.
Az élet virága olyan mint Szellemed helye
és a földön keresztül áramlik éppúgy mint a tied saját alakodban;
A földnek és gyermekeinek saját életéből
ad, megújítva a szellemet testről testre.
A Szellem testedet alakítja,
formálja és körvonalazza.

Az alakzatok megkötése egyrészt jelenti azt, hogy a részecskék közti kölcsönhatások (szinkrodinamizmusok) teszik lehetővé a nagyobb anyagi halmazok összeállását és fennmaradását (a „szilárd” anyagot). Másrészt jelenti azt, hogy a bolygó centrumában van Gaia térforrása, akinek szelleme, a hullámtér az, ami fenntartja és életben tartja az összes tárgyakat és élőlényeket maga körül (helytartó).
Az élet virága azért olyan, mint Szellemed helye, mert ugyanarról az időszerkezetről van szó: egy időhurokról. A földön keresztül való áramlása a mindenen áthatoló időhullámokat jelenti, amik az információ hordozói.
A Szellem, ami a testedet alakítja, formálja és körvonalazza, az a komplex időhullámtér, ami a lélek körül kialakítja a fizikai testet vezérlő tanácsadó teret, más néven az aurát.

Tudd meg, hogy alakod kettős,
a kettő között egyensúly áll fenn, míg alakod állandó.
Tudd, hogy mikor a halál hozzád közel, egyensúlyod megbomlott.
Csak azért jön a kaszás,
mert az egyik pólus elveszett.

A kettős alak utalás a biológiai rendszerekre jellemző folyamatos építő és lebontó folyamatokra (sejtműködés, atomok cserélgetése).

Tudd meg, hogyha az egyensúly teljes
a halál ujja nem érinthet.
A baleset is az egyensúly felborulása miatt jön.
Ha az egyensúly teljes
az időben tovább létezhetsz és nem kóstolod a halált.
Tudd meg, hogy egyensúlyban befejezett vagy,
és azért létezel, mert pólusaid egymással arányban állnak.
De ha benned az egyik pólus lefelé fordul,
gyorsan elvész ez az arány.
Ekkor a halál közelít feléd hidegen.
Mert az egyensúlytalanság nem a közeged.

Nem lefelé fordul, hanem nagysága csökkenni kezd. Az egyensúly az élőlények belső homeosztázisa.

Tudd, hogy az Amenti éltet adó titka
a pólusok egyensúlyba hozásában áll.
Minden létezőnek alak és élet adatott.
Mert pólusaiban a Szellem él.

Itt a pólusaiban a Szellem él kifejezés azt jelenti, hogy az időhurkaiban az információ folyamatosan visszacsatolódva őrződik meg, s ez teszi a rendszert élővé.

Nem látod, hogy a föld szíve a kiegyensúlyozója
mindennek mi rajta létezett és létezik?
Szellemed forrása a Föld szívéből jön,
mert alakodban egy vagy vele.

Ha megtanultad magad egyensúlyban tartani,
a föld egyensúlyával leszel egy.
Létezel majd míg a föld létezik, alakot csak vele együtt váltasz:
a halál karma nem jön érted csak mikor a földért.
Alakod addig érintetlen marad,
míg minden forma elmúlik.

Egyes indián varázslóknak évezredekkel ezelőtt sikerült ezt oly tökéletesen megvalósítaniuk, hogy azóta is itt élnek testben a Földön, halhatatlanul, és addig fognak élni, míg véget nem ér a teremtési ciklus (az idők végezetéig).

Hallgasd, amit mondok, hogy ne érezd a változást.
Egy órát minden Nap feküdj fejeddel Észak (pozitív pólus)
felé irányulva.
Egy órát minden Nap feküdj fejeddel Dél (negatív pólus)
felé irányulva.
Míg fejed Északra irányul
tudatod tartsd a melled és a fejed között.
És amikor Délre, gondolataid irányuljanak melledtől a lábaid felé.
Tartsd magad a hétből egyszer egyensúlyban
és tested megújul, erőd megfiatalodik.
Ez a titok, melyet a Mesterek ismertek,
és ami távol tartotta a halált.
Ne hanyagold azt, mit neked megmutattam
mert amikor évek múltán száz fölé érnek éveid
a hanyagság a biztos halált egyre közel hozza.
Halld szavam és kövesd az utat.
Tartsd meg egyensúlyod és éld életed.

Ezt a módszert ma mágnesterápia néven ismerjük, bár nem eléggé elterjedt még a világban. A módszer hatásosságát némileg rontja az utolsó időkben az, hogy a Föld mágneses tere gyengülni kezdett. Az aurán belüli életerő frissen tartását emellett el lehet még végezni különféle tornagyakorlatokkal is (csi-kung, tai-csi, jóga, tensegritás). A hétből egyszer egyensúlyban azt jelenti, hogy hetente egy napot böjtölj, hogy pihenjen és tisztuljon a tested.

Halld szavam és hangom.
Hallgasd bölcsességem, mely a halálról szól.
Amikor végül vállalt munkád végeztén,
ebből az életből távozni kívánsz, látogass el abba a síkba,
hol a hajnal Napjai a Fény gyermekeiként élnek.
Ne legyen fájdalmad és ne legyen gondod
ott hol az örök fény sugárzik.

Először feküdj fejedet kelet felé irányítva.
Tedd össze kezed az élet Forrása (gyomorszáj) felett.
Helyezd tudatod az élet székére.
Forgasd meg és oszd Északra és Délre
Küld az egyiket Északnak, másikat Délnek
Nyugtasd tudatod Lényeden.
Belsődből, akaratodból röppen fel ezüst szikrád.
Fölfelé a hajnal Napja felé.
A Fénnyel elkeveredve a forrással egyé válik.
Addig lángol míg a vágy megterem.
Majd újra visszaszáll egy formába.
Tudd meg, hogy a nagy Lelkek így haladnak tova
életüket változtatva saját szándékuk szerint.
Így távozik a megtestesült halálának és életének időpontját
akarata szerint kijelölve.

Az élet forrása a köldök, nem a gyomorszáj. Az ezüst szikrád a lélek részecske, ami a halál során elhagyja a fizikai testet, kilépve a fejből. Bár látszólag itt öngyilkosságról van szó, ezt mégsem nevezi így senki. Mivel csak az tudja megölni magát, aki halandónak hiszi létét. Ha nem azonosítod magad a testeddel, akkor a tested elpusztítása, elhagyása olyan, mint a ruhád levetése. Nem halál, hanem átöltözés. A mesterek önállóan döntenek a megszületésükről, életük irányításáról és eltávozásukról egyaránt.

(A kulcs ahhoz, hogy a halálon túl az emlékezet megmaradjon
egyik inkarnációból a másikra a tudat irányultságában áll.)
Halld és használd bölcsességemet.
Tanuld meg az idő feletti uralom titkát.
Tanuld, meg, hogy kiket mestereknek hívsz,
hogyan ismerik elmúlt éltüket.
Nagy titok ez, de könnyű uralni,
mely megnyitja az idő feletti uralmat a számodra.
Amikor feléd a halál gyorsan közelít,
ne félj csak tudd, hogy ura vagy.
Lazítsd el tested ne legyen benne feszültség.
Szíved helyére helyezd a Lélek lángját.
Gyorsan lendítsd a háromszög helyére
tartsd egy percig majd mozdítsd egy cél felé.
Ez a hely, célod, szemöldököd között található,
ez a hely, hol az élet emlékének rezdülnie kell.
Tartsd lángod itt, elméd székhelyén,
míg a halál eljön lelkedért.
Amikor az átkelés állapotában leszel
életed emlékei eléd tárulnak.
A múlt egy lesz a jelennel.

Ha meglátod magad közelében a fekete ruhás halál angyalát, akkor tudhatod, hogy közel a kilépés ideje. Az itt leírt mágikus lélek mozgató gyakorlat nem szükséges feltétele az emlékezésnek. Amikor egy lélek elhagyja a testét, a vezérlő operációs rendszere (ami biztosítja a kapcsolatot a szellem szoftver és a lélek hardver között) automatikusan lefuttat egy biztonsági mentés ellenőrzést. Ennek során összehasonlítja a feltudatban összegyűlt összes információt (az egész élet összes eseményét) a Jupiter akashában lévő biztonsági másolat tartalmával, hogy ellenőrizze, minden megvan, semmi sem veszett el véletlenül a tárolóból. Mivel ezen adatok alapján történik az élet megítélése, ami után tovább mehet az illető a túlvilágra, majd a következő életébe. Ez az ellenőrzési folyamat az, amikor lepereg valaki előtt az élete filmje (nagyjából 1-1,5 másodperc alatt).

Minden emléked megmarad.
Megszabadulsz minden visszalépéstől,
a múlt dolgai a jelenben élnek tovább.

Vagyis nem kell félni az öntudat és az emlékek elvesztésétől, mert a lélekben minden pontosan megmarad.

Most hallottad bölcsességemet.
Kövesd és szabadon élsz az időben akár csak én.

XIV. Smaragdtábla

Vissza a tartalomjegyzékhez