XII. Smaragdtábla
Az ok és okozat törvénye és a Prófécia kulcsa

Halld bölcsességem szavát,
halld Thoth-nak,
az Atlantiszbelinek szavát.
Legyőztem én a tér-idő Törvényét.
Tudást szereztem a jövőről.
Megtudtam, hogy az ember a tér-időn keresztül
mozogva a Mindenséggel mindig Egy.

Tudd, hogy a jövő minden dolga,
annak ki olvasni tud benne nyitott könyv.
Minden okozatnak oka van, mint ahogy az okozat
az Ős-okból ered.
Tudd, hogy a jövő nem rögzített vagy elrendelt
hanem változó, amint az ok okozatot terem.
Nézz az okra, amit életre keltesz
és biztosan látod majd, hogy minden okozat.

Minden ok az ősokból, azaz a Teremtő Atya okforrásából ered. A létezés kiindulási paramétereinek ismeretlensége és megismerhetetlensége miatt nem lehet teljes pontossággal kiszámolni a kezdeti állapotot, ezért a múlt, a jelen és a jövő sem számítható ki, csupán közelítő pontossággal. Így az Isten számára sem determinisztikus a létezés, vagyis vannak dolgok, amik nem rögzítettek és elrendeltek. De az Isten (istenek) képes rá, hogy bizonyos események bekövetkezését rögzítse, elrendelje, biztosítsa. Ez teszi lehetővé a jóslásokat és az olyan próféciákat, mint például az Élet Könyvében (Szent Biblia) elkódolt történelme az emberiségnek ebben a teremtési korszakban.

A Kezdet kezdete volt az Ős-ok
amiből minden létező keletkezett.
Te magad, vagy az okozat
és egyben oka is vagy a következő okozatnak.

A Létező két okforrásból keletkezett, amik létezni kezdtek egymás számára. Később nyolc további okforrás csatlakozott hozzájuk, létrehozva az őskáoszt, amiben egy szerencsés tachion találkozásnak köszönhetően megjelent az első időhurok, vagyis megszületett a Mindenható Isten főszeránja. Ő már okozat és értelmes élőlény, miként az összes leszármazottja (teremtménye) is.

Ezért tudd, hogy az általad keltett okozat
a további, tökéletesített okozat kiindulópontja.
Tudd, hogy a jövő sohasem rögzített
hanem a tér-időben az emberi szabad akarat mozgását követi
a cél felé, ahol egy új idő születik.
Az ember az okok alapján olvashatja csak a jövőt.
Kutass az okok között és megtalálod jövőd.

Az emberi akarat szabad mozgása relatív dolog, mivel számtalan kényszertér és fizikai hatás korlátozza ezt. Az okok alapján történő jövőszámítás a tudomány egyik fontos eszköze (extrapoláció, trend előrejelzés).

Halld ember, hogy amíg a jövőről beszélek az okozatról szólok
mely az okot követi.
Tudd meg, hogy az ember fény felé tartó útján a sötéttől
állandóan szökni próbál.
Igen, az éjszaka sötétje körötte van,
mint ahogy az árnyékok az égen a csillagokat körülveszik;
de mint ahogy a napcsillagok a csillag-űrben,
az embernek is ragyognia kell.

Itt rossz a fordítás, mert a csillagoknak nincs árnyéka, mivel világítanak. A bolygóknak és holdaknak van csak árnyéka. A hasonlat mindazonáltal annyiban pontos, hogy amíg az ember csak tanítvány, a mestere fényében sütkérezve van árnyéka. A mesternek azonban, aki megvilágosodott és tudása Napként világítja meg a környezetét, nincs árnyéka.

Sorsa az embert mindig előre hajtja, amíg a Fénnyel egyesül.
Igen, útján ott nyugszik az árnyék,
de előtte parázslik a Fény.

Sötét az út; ám az embernek győznie kell
az árnyékok körülfogó éjszakája felett.

A távoli jövőben látom az embert a Fényből megszületni,
megszabadulva a lelket megkötő sötétségtől.
A Fényben él majd a sötétség lánca nélkül,
és védi a Fényt mely Lelkének Fénye.
Tudd meg, hogy mielőtt ezt eléred, az árnyékok
közül sok vetül rád arra törekedve,
hogy kioltsa a szabadságra törő Lélek Fényét.

Itt rossz a fordítás, mert az ember maga Fény, ami a lélek részecskéből születik meg, kiválva annak időtartályából, hogy szabad legyen. A rád vetülő árnyékok pedig azok a kényszerterek, időhullám interferenciák (szinkrodinamizmusok), amik a fénylényt benntartják a lélek részecske centrumában. Ez nem oltja ki a Fényt, hanem csak eltakarja a környezetétől, és egyben a lélek hullámtere túlkiabálja, elzajosítja a fotinó hullámterét.

Nagy versengés folyik Fény és Árnyék között,
az ősidőktől folytatódik az egyre megújuló harc.
De tudd, hogy a távoli jövőben
a Fény mindenhol jelen lesz és a sötétség megfakul.
Halld ember bölcsességem szavát.
Készülődj és ne kösd meg Fényed.
Az ember felállt és elbukott,
amikor az új tudatok hulláma alulról a szakadékból célja,
a Nap felé igyekezett.

A versengés az egyetemes érték megszerzéséért folyik a különféle intelligens teremtmények között. A teremtésben az érték az információ, valamint az azt begyűjtő, eltároló és kreatívan feldolgozó intelligens lények (lelkek) fölötti uralom, ami minden élő hatalom alapja. Innen származik az a vallási elképzelés, hogy a Sátán lelkeket próbál szerezni a saját céljaira (mivel önállóan gyártani nem tud, különféle fizikai okokból).
Az elbukott ember az előző teremtési ciklus emberisége volt, az Atlantisziak. A bukás valójában azért következett be, mert a lélek migráció következtében káros irányban változott meg az emberiség kollektív működése, tudatszintje, céljai és karmája.

Te, gyermekem az állatok közül kevéssel magasodtál ki,
és onnét fejlődtél az emberek legkiválóbbikává.
Előtted léteztek náladnál is hatalmasabbak. Elmondom azért,
hogy úgy mint ahogy az előtted élőknek, neked is eljön végzeted.
És a földre melyen most lakozol barbárok jönnek majd,
kik idővel szintén a Fénybe emelkednek.
Az ősi bölcsesség feledésbe merül,
de az embertől rejtve mindig fennmarad.

Az előtted léteztek a még régebbi korszakok emberiségei. A jelenlegi tudásunk szerint a Föld most tart a hatodik teremtési ciklus vége előtt (néhány évvel), vagyis a miénk a hatodik emberiség, ami civilizációt próbál építeni, és ugyanúgy el fog bukni, mint az összes előző, illetve az utána következők.

Igen, az általad Khemnek hívott országban,
fajok születnek és buknak majd el.
Az emberek fiai neved elfeledik,
de addigra te már a túloldalon egy csillagűrben leszel
és hátrahagyod mostani lakhelyed.

A túloldalon egy csillagűrben azt jelenti: az egyik 4D-s túltérben, kint a világűrben (űrállomáson?).

Az emberi lélek mindig előre mozdul
nem köti egyetlen csillag.
Hanem mindig célja felé tör,
ahol a Mindenség fényében feloldódik.
Tudd, hogy mindig haladnod kell,
az ok és okozat által előre lendítve míg végül
mindkettő eggyé válik.

A csillag egy bolygórendszert jelent, és annak lokális helytartó istenségét (Napistenét), akinek alárendelve a lelkek élnek. A lélek reinkarnációs folyamata tehát az egész univerzumra kiterjed, vagyis sok bolygón, több galaxisban, sőt akár több párhuzamos univerzumban is testet ölthet valaki az életútja során. Most is élnek a Földön más galaxisokból és párhuzamos univerzumokból érkezett lelkek, akik különféle speciális feladatokat hajtanak itt végre.

Igen, miután távozol, mások jönnek helyedbe
A tudás és a bölcsesség miben részed volt feledésbe merül.
Csak az Istenekre emlékeznek majd az emberek.
Mint ahogy engem tudásom a te szemedben istenné avat,
így leszel te is a jövőben isten, mert tudásod
a majdani emberekét meghaladja.
Tudd meg, hogy az ember a Törvényhez bármikor hozzájut majd.

Az Isten kifejezést itt nem fizikai, hanem szellemi értelemben használja a beszélő, mivel a teremtésben vannak a fizikai istenek (szerinók), és az istennek nevezett fénylények (istenemberek), akik bár halandók, mégis rendelkeznek az isteni tudással és bölcsességgel.
A smaragdtáblák szövegét pontosan azért kommenteltem és javítottam fel, hogy a mai emberiség is hozzájuthasson (ha akar) a tudáshoz és bölcsességhez, valamint az egyetemes Törvényhez. Csak rajtatok áll, komolyan veszitek-e az előttetek itt jártak üzeneteit...

Az eljövendő korok látják a bölcsesség újraéledését azokban,
kik ezen a csillagon majd a helyedbe jönnek.
Ők is megtanulják a bölcsességet: miként űzi el a Fény az Éjt.

Ezen a csillagon helyett ebben a bolygórendszerben.

Erőfeszítésükbe kerül majd, hogy magukhoz engedjék a Fényt.
Sokan kik sötétben élnek, másokat is aláhúzni igyekeznek.
Akkor az emberek között háború üti fel a fejét,
mely a földet pályáján megrázza.
A Sötétség Urai háborúba kezdenek; a Sötét a Fénnyel összecsap.

A Föld pályájának megváltoztatásához nem elegendőek a mai atomfegyverek, ehhez fejlett tértechnológia kell (például térablakok).

Amikor az ember újra meghódítja az Óceánt
és az égbe repül madár szárnyakon; amikor a villámlást befogja,
elkezdődik a Háború.
Nagy lesz a súrlódás az erők között,
nagy lesz a csata Fény és az Éjszaka között.
Nemzet nemzetre tör sötét erőkkel.
Hatalmas fegyverek irtják az embert,
mígnem kihal az emberi fajok fele.
Ekkor eljönnek a hajnal fiai és elmondják rendeletüket:
„Ember ne küzdj testvéred ellen, hisz csak így jutsz a Fénybe.
Törd meg hitetlenséged Testvérem, és kövesd az utat,
és tudd hogy helyesen cselekszel.”

Vagyis amikor tengeralattjárók és repülőgépek lesznek, továbbá elektromosság. A hajnal fiai az első teremtési korszak emberei, vagyis az öregek, a Naprendszer és a Föld fenntartói.

Akkor az ember abbahagyja a vérengzést;
testvér testvérnek, az apa fiúnak többé nem árt.
És népem ősi otthona az Óceán sötét mélyéről felemelkedik.
A Fény kora ekkor kitárulkozik minden ember számára
kinek célja a Fény.
A Fény testvérei uralkodnak majd az emberek felett,
amikor az éjszaka sötétje száműzetésre jut.

Atlantisz felemelkedése az Atlanti-óceán fenekéről hatalmas kataklizma lesz, szökőárral, földrengésekkel és más járulékos csapásokkal. Elvileg ez elpusztítja a mostani civilizációt és emberiséget, ami után újra kell telepíteni a bolygót (növényeket, állatokat, embereket). Ezután következik a más jóslatokban megígért 1000 éves mennyei királyság, amikor a Földön nem lesznek bűnök, mert megkötözik a gonoszt (átmenetileg).

Igen az embernek fia tovább halad, egyre feljebb a nagy cél felé.
A Fény gyermekévé válik az ember
és lelke a Lángok Lángjává lesz mindörökké.
Tudás és bölcsesség lesz az emberé ebben a korban,
mert az örök tűzhöz közel került.
Az örök tűz a bölcsesség forrása, a kezdet,
mely a dolgok végével egy.
Igen, egy eljövendő időben
minden eggyé lesz és az egy mindenné válik.
Az ember a Kozmosz tökéletes lángja,
a csillagok közt egyre tovább halad.
Ám ebből a tér-időből is távoznia kell
egy másikba a csillagokon túlra.

Ebben a korban sokan fognak megvilágosodni és elérik az egyhegyűség állapotát. Ezek a lelkek javarészt elhagyják a Földet és kirajzanak az univerzumba, hogy más, fejlettebb világokon (magasabb térdimenziókban) folytassák életútjukat és tökéletesítsék önmagukat.

Immár hosszú ideig hallgattad szavam,
Thoth bölcsességét.
Most elmegyek a sötétségbe.
Elmegyek az Amenti termeibe, hogy ott lakozzam,
míg a jövőben a Fény az emberhez ismét közel kerül.
De azért tudd meg, hogy szellemem mindig veled marad,
és lábaidat a Fény fövenyére vezeti.

Vigyázz a titkokra melyet hátra hagyok,
és szellemem biztosan megóv egész élteden át.
Tartsd szemed a bölcsességre vezető ösvényen.
Legyen célod mindörökkön a Fény.
Ne kösd lelked a sötéthez.
Hagyd a csillagokhoz lendülni.

Elmegyek most az Amenti termeibe.
Legyél gyermekem ebben az életben, és a következőben.
Eljön az idő, amikor te is halál nélkül élsz majd korról korra
az emberek között.

Őrizd az Amentihez vezető kaput.
Vigyázd a titkokat, melyeket az emberek közé vetettem.
Ne hagyd a titkot a barbárok kezére jutni.
Tartsd meg azok számára kik a Fényt kutatják.
Most távozom innen.
Fogadd áldásom.
Járj utamon és kövesd a Fényt.

Az emberek közé vetett titkok a különféle ősi szent könyvek, mítoszok, mesék, legendák, vallási tanítások és misztériumok, jóslatok, ezoterikus szimbólumok és régészeti leletek. A barbárok azok, akik ezeket megsemmisítik vagy megváltoztatják, eltorzítják, félreértelmezik ostobaságukban, esetleg kigúnyolják vagy rosszra használják. Volt már mindre példa bőven az elmúlt évezredekben. Ez olyan, mintha egy fuldokló eldobná magától a mentőövet.

Egyesítsd lelked a Nagy Lényeggel.
Engedd tudatod a Nagy Fénnyel egybefolyni.
Hívj, mikor szükségben vagy.
Hallasd nevem háromszor egy sorban:
CHEQUETET, ARELICH, VOMALITES.

Magyarul: csi-ki-etet, ár-él-ih, volt-ma-lét-es. Vagyis a csavarodó kiáradás hullámtere eteti és ezzel élteti a teremtményeket, akik áradata az élet, a múlt és jelen létezésében (mivel a jövő még nem létezik, csak lesz).

Doreal magyarázataihoz kommentárok:
A jövő Fényszülöttje a hetedik ciklusban fog eljönni a Földre, vagyis a következő teremtési korszak elején (ami vele indul).
A Földről távozó lélek csoportok mindig hátrahagynak néhány lelket őrnek, akik a hátrahagyott tudást próbálják megőrizni addig, míg az új lélekcsoportok egyes tagjai alkalmassá válnak rá, hogy átvegyék tőlük a feladatot. Az a tény, hogy ezek az őrök még mindig itt vannak a Földön, vagyis testet öltöttek az utolsó időkben, azt jelzi, hogy a mostani ciklus lelkei még mindig nem vették át (nem sajátították el) a tudást. Egyrészt mert nem igyekeznek, másrészt, mert nem volt elég hatékony a tudás átadási folyamata. Ha ezen sorokat olvasod, akkor te is azok közt vagy, akik alkalmasak a tudás átvételére és megőrzésére, valamint tovább adására. Vedd komolyan a feladatod! A régi őrök rövidesen távoznak és onnantól tiéd is a felelősség az egész lélekcsoportod szellemi felemelkedéséért!

XIII. Smaragdtábla

Vissza a tartalomjegyzékhez