XI. Smaragdtábla
A fent és a lent kulcsa

Halld és fogadd meg
Khem gyermeke
a szavakat, melyeket azért adok,
hogy téged a fényre juttassanak.
Tudod jól, ismerem őseid.
Igen, egykor jól ismertem őket.
Hallhatatlan voltam időkön át
köztetek élve mióta csak emlékezni tudtok.
Fölfelé vezettelek titeket a Nagy Lélek fényéhez,
hogy titeket a sötétből elvezesselek.

A Nagy Lélek a felettes létező Isten lélek részecskéje, akiből a teremtményei származnak.
 
Tudjátok meg, kik között
járok kelek, hogy én Thoth, rendelkezem a
tudással és az összes bölcsességgel,
melyet az ember a régi időktől megismerhetett.
Én őriztem a nagy faj titkait, és kezemben a kulcs
mely a halálból az életre elvezet.
Nevelőd voltam, a régmúlt Napjainak sötétségében.
Halld bölcsességem.
Halld az üzenetet, melyet hozzád hozok.
Halld most a szavakat, melyeket neked átadok.
És a sötétből a Fényre emelkedhetsz.

A távoli múltban, amikor először közelítettem feléd,
kőbarlangok lakója voltál.
Erőmmel és bölcsességemmel
az emberek emberévé emeltelek.
Igen, nem volt akkor tudásod.
Csak kissé magasodtál az állatok fölé.
Addig tápláltam tudatod szikráját, míg emberré lettél.

Vagyis az ősembereket az ide érkező fejlettebb, értelmes lények (földönkívüliek) kezdték el tanítani, hogy felgyorsítsák a fejlődésüket.

Most olyan tudásról beszélek neked,
melynek korát fel sem foghatod.
Tudd, hogy nekünk kik a nagy fajból származunk
tudásunk az emberénél jóval nagyobb.
A bölcsességet a csillagok szülötteitől kaptuk.
Közénk jöttek a bölcsesség mesterei oly távolról
mint amilyenre én vagyok tőletek.
Hallgasd most e bölcsességet.
Használd és szabad leszel.

Ennek a tudásnak a kora egyidős a teremtéssel, ami jóval öregebb, mint azt a mai tudósok gondolják. A csillagok szülöttei a fénylények (szerinók és fotinók).

Tudd meg, hogy az általam épített Piramisban,
rejtettem el az életre vezető kulcsokat
Húzz egy vonalat a szobortól
a Piramis csúcsáig. E vonal lesz a kapu.
Húzz egy másik vonalat a másik irányba folytatólagosan,
tartsd meg a szöget.
Áss és találd meg mit elrejtettem itt.
Megtalálod ott a titkokhoz vezető földalatti bejáratot.
 
Nem adja meg a szerző, hogy a másik irányba húzott vonalnak (szögtartás: párhuzamosság) milyen hosszúnak kell lennie. Azt sem árulja el, kb. milyen mélyre kell ásni. Könnyen lehet, hogy Doreal törölte ezen adatokat a szövegből, talán felsőbb utasításra.

Most a ciklusokról szólok
melyek a végestől különböznek, és
ez emberi felfogás számára érthetetlenek.
Tudd meg, hogy kilenc a ciklusok száma.
Igen, kilenc fent és tizennégy lent.
Mindegyik harmonikusan tart az összekapcsolódás felé,
mely az eljövendőben található.
Tudd meg, hogy a ciklusok Urai a Tudat egységei,
melyeket a többiek küldtek, hogy ciklusunkat egyesítsék
a Mindenséggel.
Minden ciklus tudategysége közül ők a leghatalmasabbak,
és a törvénnyel harmóniában működnek.

A ciklusok összesített száma ezek szerint (9 fent)+(14 lent)+(1 a miénk)=24. Ennek megfelelően az időt máig 24 órára osztjuk, helyesen. A kérdés csak az, hogy ezek időben egymás utáni vagy térben egymásba ágyazódó ciklusok? A szövegből ez nem derül ki, de logikailag az időben egymás utáni a valószínűbb.
A többiek, akik a ciklusok Urait küldték, nyilván más teremtési ciklusok helytartó istenségei lehettek a világegyetem távoli pontjain. A tudategység ez esetben köztudatot (kollektív tudatot) jelent.

Tudják, hogy az időben minden tökéletesedésre tör,
és nem marad senki fent vagy lent,
hanem a tökéletes végtelenségben minden Egyé válik;
a Mindenség Egységében minden összhangban lesz.
 
Mélyen a Föld kérge alatt
az Amenti termeiben ülnek Heten, a ciklusok Urai.
És még más is trónol ott: a Lent Ura.
De tudd, hogy a végtelenben nincs lent és fent.
Hanem örökké jelen lesz — van — a Mindenség Egysége,
ha minden elvégeztetett.
Gyakran jártam az Amenti termeiben,
Gyakran álltam a Mindenség Urai előtt.
Gyakran ittam bölcsességük forrásából,
és megtöltöttem lelkem és testem a fénnyel.
 
Szóltak hozzám és megismertem a ciklusokat és a Törvényt,
mely létezésüknek értelmét ad.
Igen, a Kilences Ura szóIított:
„Ó Thoth, Nagy vagy te a Föld gyermekei közt,
de léteznek titkok, melyeket nem ismersz.
Tudd, hogy egy olyan tér-időből jössz mely alant található.
És tudd meg, hogy egy olyan térbe kell jutnod, mely a tér-időn túl van.
Keveset tudsz a bennük rejlő titkokról,
kevés a rájuk vonatkozó bölcsességed.
Tudd meg, hogy te mint egész ebben a tudatban
egy sejt vagy, mely egyre nő.

A sejt hasonlat a biológiai rendszerek analógiájára magyarázza el az élő világegyetem szerkezetét és működését. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy egy több ezer éves szövegben sejtről beszélnek, amennyiben pontos a fordítás.

A tudat alattad egyre tágul
különböző módokon, melyeket te is ismersz.
Igen, ámbár az alattad lévő tér-idő
oly módokon növekszik melyek különböznek
a te volt útjaidtól.
Mert annak eredményeként nőnek, ahogy a
fejlődésed végbe megy, de fejlődésedhez képest más módokon.
Egykori és mostani fejlődésed,
egy okot és annak okozatát hívta életre.

Semelyik tudat nem követi az előzőek útját,
mert akkor minden csak hiábavaló ismétlés volna.
Minden tudat, mely a ciklusokban létezik,
saját útján jár és iránya a legvégső cél felé tart.
A kozmikus tervben mindegyiknek szerepe van.
A szerep végig tart.
Minél távolabbi a ciklus, annál nagyobb a tudás és a képesség,
hogy az egész Törvénye elegyüljön.

Az aszimmetria tétel miatt a teremtésben minden hely és idő egyedi és megismételhetetlen, tehát szükségszerű, hogy mindenki különbözzön mindenki mástól. A tudat a ciklusokban létezik itt azt jelenti, hogy a tudatosság az időhurkokban létezik, az információ dinamikus visszacsatoltsága és állandó perturbációja miatt.
A szerep a teremtési ciklus végéig (az aktuális idők végezetéig) tart.

Tudd meg, hogy te alattunk a lenti ciklusokban
a Törvénynek kis részeivel dolgozol
Míg mi, a végtelenségbe egyre csak táguló ciklusokban küzdünk,
és még jobban kiterjesztjük a Törvényt.

A ciklusban mindenkinek szerepe van.
Mindenkinek dolga, hogy saját útját tökéletesítse.
Az alattad lévő ciklus nem alattad van
csak a szükség hozta létre.
Mert tudd meg, hogy a bölcsesség forrása indítja
a ciklusokat útjára és örökké új erőt keres.
Jól tudod, hogy a tudást csak a gyakorlat adja,
és a bölcsesség a tudás által születik.
A ciklusok így keletkeznek a Törvény által.
A ciklusok eszközei a tudás gyarapításának
mert a Törvény síkja a mindenség forrása.
A lent lévő ciklus nem lent van
csak különbözik időben és térben.
A tudat munkálkodik benne és kipróbálja
a náladnál kevesebbet.
Tudd, hogy amint egyre többre törekszel, fölötted ott vannak,
kik szintén munkálkodnak, ahogyan te,
de más törvények által.
A különbség a ciklusok közt, a törvény használatában rejlik.
Mi, akik a túloldali ciklusokban munkálkodunk,
azok vagyunk kik elsőként jöttek a forrásból;
az idő-tér átjárón keresztül
képességet nyertünk a nagyobb Törvény alkalmazására,
mely az emberi képzeleten felül áll.
Semmi nincs a valóságban mi alattad lenne
csupán a Törvény használatában van a különbség.

A bölcsesség forrása (az Isten) azért indítja útjára a teremtési ciklusokat, hogy új tapasztalatokra tegyen szert, amik bölcsességet és megvalósító erőt adnak neki.
Akik elsőként jöttek a forrásból: az Isten főszeránjának első leszármazottai, más néven az arkangyalok, másodrangú térszeránok, istenségek. Az idő-tér átjáró lehet egy olyan térablak, amin keresztül ezek a fénylények ide jöttek, az univerzumnak ebbe a részébe teremteni.
 
Nézz föl vagy nézz le, ugyanazt találod mindenütt
Mert minden az EGY része,
ahonnan a Törvény származik.
Az alattad lévő tudat sajátod,
mint ahogy mi is részed vagyunk.

Amilyen fent, olyan lent, de nem azonosak, hanem hasonlóak a dolgok a skálahasonlósági törvény szabályainak megfelelően. Az alattad lévő tudat azért a sajátod, mert belőled keletkezett, mint leszármazott teremtményed, vagyis a részed, ahogy a feletted lévőknek is a része vagy.

Gyermekként nem ismerted mindazt,
ami felnőttként egyértelmű volt.
Nézd az ember ciklusait a születéstől a halálig:
az alattad lévő ciklusban meglátod a gyermeket.
Látod magad felnőtté válni, tudást szerezve az idő múlásával.
És lásd, mi is gyermekek voltunk,
kik férfiúvá lettünk és az évek alatt bölcsességet nyertünk.
Ó, Thoth, a tudat ciklusai ugyanígy fejlődnek;
különböző korban vannak ők; forrásuk a bölcsesség,
mely mindegyiknél azonos, és majd ide is térnek vissza ők.”
 
Elhallgatott ekkor, és visszahátrált a csendbe,
mely az Urak között honol.
Aztán egyszer csak ismét hozzám fordult a hang:
„Ó, Thoth, hosszú ideje vagyunk az Amentiben,
őrizve a termekben az Élet Lángját.
De tudd, hogy mi is ciklusaink részei vagyunk, kiknek látás adatott.
Igen, tudd, hogy minket nem érdekel más
mint lelkünk továbbfejlődése.
Tudjuk, hogy a test illanó, és ezért
az emberi dolgok a számunkra érdektelenek.
Amit mi keresünk nem a testből jön,
hanem a lélek tökéletesített állapotából.
Ha emberként megtanulod, hogy végül csupán
a lélek haladása számít,
akkor igazán megszabadulsz a rabságból,
szabadon és harmóniában élhetsz a Törvénnyel.

A kérdés ezzel kapcsolatban csupán az, hogy mit értünk fejlődés alatt? A lélek tökéletesített állapota a benne tárolt szellem szerkezetének fejlesztésére utal? Vagyis programozási feladatról van szó?
 
Tudd meg, hogy tökéletesedni kötelességed,
mert csak így jutsz a cél felé.
És tudd meg azt is, hogy semmi sem tökéletes,
de célod és igyekezeted mindig erre irányuljon.”
Elhallgatott ismét a Kilenc,
Tudatomat szavai áthatották.
Most egyre keresem a még több bölcsességet,
hogy a Mindenség törvényében tökéletesedjem.
Nem soká az Amenti termeibe lemegyek,
hogy az élet hűs virága alatt folytassam életem.
Te, kit bölcsességemre megtanítottam nem látsz engem soha többé.
Élj a bölcsességben örökkön-örökké!

Minden amivé az ember lett csak bölcsességének köszönheti.
Minden mivé válik okának eredménye.

Hallgasd hangom és légy a közönségesnél több.
Emeld szemed fölfelé.
Engedd a fényt lényedbe áramolni.
Legyél örökre a Fény gyermeke.
Csak igyekezettel tudsz felfelé haladni
oda, ahol a Fény a Mindenség Mindensége.
Legyél mindennek, mi téged körülvesz, a mestere.
Az okozat soha ne uralkodjék rajtad.
Teremts egyre több tökéletes okot
és idővel a Fény Napjává leszel.

Vagyis törekedj az életed minél tökéletesebb irányítására és uralására.

Engedd lelked szabadon fölfelé hatolni,
megszabadulva az éjszaka béklyóitól.
Emeld szemed a csillagűrben lévő Napra.
Ez az Élet szimbóluma.
Tudd, hogy te vagy a Nagy Fény,
mely saját szférájában tökéletes, ha a szabadságot eléred.
Ne nézz a sötétségbe.
Emeld szemed a fönt lévő térre.
Engedd lángod felfelé hatolni
és a Fény gyermeke leszel.

A csillagűrben lévő Nap a fizikai égitest, amit látunk az égen. Ez az Élet szimbóluma, tehát nem azonos az Élettel. Vagyis a régi kultúrák nem Napimádók voltak, hanem tudták, mit jelképez a Nap.

Doreal magyarázataihoz kommentárok:
Nem mértani szögben húzott vonal, hanem egyenesen húzott vonal tárja fel a titkos kamra bejáratát.
Itt Doreal megint rengeteg ökörséget hord össze, ami totál zavaros és semmi értelme.
A Lámpahordozó a lélek.
Thoth tanításai nem hasonlóak Jézus tanításaihoz, hanem ugyanazok, csak Doreal annyira tökfej volt, hogy nem vette észre vagy nem volt bátorsága ezt kijelenteni, nehogy magára vonja a keresztények neheztelését.

XII. Smaragdtábla

Vissza a tartalomjegyzékhez