VIII. Smaragdtábla
A misztériumok kulcsa

Átadtam immár tudásom,
rád bocsátottam a fényt.
Halld és fogadd bölcsességem,
mely a fenti és lenti síkokról való.

A fenti és lenti terekről, téresszenciákról való.

Nem olyan vagyok mint az ember
mert a dimenzióktól és a síkoktól
megszabadultam.
Mindegyik formám változik.
Tudom immár, hogy az alaktalan
mindenhol ott van ahol forma kél.

A dimenziók között vannak időbeliek és térbeliek, illetve akadnak köztük síkbeliek is, de ez a kifejezés csak és kizárólag a 2D-s térdimenzióra használható helyesen. Itt a dimenziók alatt a térdimenzió szinteket érti a szerző, a síkok alatt pedig egy adott szinten létező párhuzamos tereket.

Nagy a Hetek bölcsessége,
hatalmasok ők odaát.
Erejük nyilvánvaló,
a túloldalról irányítanak.

A túloldal a 4D-s túlvilág, ami a 3D-s alvilág térszeparátorain túl van (ana és kata irányokba).

Halld a bölcsesség szavait,
halld és tedd őket magadévá.
Találd meg bennük az alaktalant,
Találd meg a túloldalt megnyitó kulcsot.
A titok rejtett tudás.
Ismerd meg, és tárd fel.
Találd meg a mélyre rejtett bölcsességet
és legyél a sötétség és Fény tanítója.

Ezek a javítások és hozzászólások a smaragdtáblákhoz épp ezért készültek.

A körülötted rejlő titkok mélyen ülnek.
Rejtve a múlt misztériuma.
Keresd azt kulcsaimmal,
és biztosan megtalálod az utat.
A hatalomhoz vezető kapu rejtve
de ki eléri rajta átmehet.
Tarts ki a sötét ösvényen.
Juss túl a sötétség lakóján.
Emeld tekinteted a Fény síkjára,
és a Fénnyel egy leszel.

Az ember alakzatok változásának folyamata,
melyek nem evilágiak.
Idővel az alaktalanba belenő,
mely egy más síkon van.
Tudd, alaktalanná kell válnod
mielőtt a fénnyel egy leszel.
Hallgasd szavam, mely a Fény ösvényeiről szól,
megmutatva a beteljesülést, mikor a Fénnyel
egyesülsz.
Kutasd a föld közepének titkait.
Tanuld a létező törvényt, mely
az elsődleges köd erejével a csillagokat egyensúlyban tartja.
Keresd a Föld életének lángját,
fürödj a láng sugarában.
Kövesd a három sarkú ösvényt míg magad is tűzzé válsz.

Vagyis az ember nem ebből a 3D-s anyagi világból származik, hanem máshonnan jött ide (transzcendens világból), és az a feladata, hogy tovább menjen ebből az átjáróházból. Az alaktalanná válás azt jelenti, hogy meg kell szabadulni a formákhoz való kötöttség és ragaszkodás illúziójától, ami megakadályozza az embert a továbblépésben. A föld közepének titkai kétféleképp értelmezhetők. Egyrészt a Föld, mint bolygó közepén található lokális helytartó, Gaia szerinó működését kell megérteni. Másrészt meg kell ismerni a neutron (Föld) részecske belső működését, azt a folyamatot, ahogy a közepéből elindul az időhurkok fraktális elburjánzása egy hármas elágazásból (háromfelé történő tachion kiágazásból). Az elsődleges köd ereje a téridő hullámterének sodró, ide-oda ráncigáló hatása. A három sarkú ösvény ismételten utal a hármas tachion elágazásra. Ez azért fontos, mert minden időtartály rendszer ebből keletkezik (lélek és anyagi részecskék).

Beszélj hangtalan beszéddel
azokhoz, kik lent lakoznak.
Lépj be a kék fényű templomba
és fürödj meg ott a mindennek éltet adó tűzben.

A hangtalan beszéd a telepatikus gondolatközlés lélektől lélekig (nem agytól agyig). Azok lakoznak lent, akik a 3D-s alvilágban tartózkodnak. Ezek egy része testben él, mások viszont kísértetként grasszálnak szabadon körülöttük (különféle okokból). A kék fényű templom az Isten temploma, mivel a mi téresszenciánkat keltő tachiont a főszeránban kék jelzőszínnel jelöljük és így különböztetjük meg a többi univerzumok Atyáitól. Ez a templom a 4D-s túlvilágon található egyébként itt a Földön jelenleg.

A bölcsesség a sötétbe rejtve
De amikor a lélek lángja kigyúl,
megtalálod a bölcsességet és a Fény szülöttet,
a fény alaktalan Napját.

Keress még több bölcsességet.
Keresd a láng közepén.
Tudd, hogy csak ha igyekezettel áldozol
árad a fény elmédbe.
Bölcsességgel szóltam,
hallgasd szavam és engedelmeskedj:
emeld fel a sötétség leplét;
Sugározd Fényed az Ösvényen.

Beszéltem a régi Atlantiszról
beszéltem az Árnyék királyságának napjairól,
beszéltem e királyság fiairól, kiket
a földi ember a mélységből idézett,
hogy hatalmat nyerjen.

Messze a múltban mielőtt még Atlantisz létezett
éltek emberek, kik a sötéthez fordultak
sötét mágiával, lényeket idézve
az alattunk lévő mélységből
És jöttek ezek ciklusunkba
alaktalanul egy másik rezgéskörből.

Az indián varázslók (lásd Don Juan tanításait) ezeket a lényeket nevezik szövetségeseknek. De nem minden szövetséges ilyen lény és nem minden ilyen lényből lehet szövetséges a varázsló számára!

Az emberek nem látták őket.
És csak vér által nyerhettek formát,
csak az emberen keresztül juthattak a világba.
A múltban a mesterek leigázták őket,
és visszatértek oda, ahonnan előjöttek.
Volt azonban ki itt maradt,
az ember által ismeretlen terekben és síkokban rejtőzve.
Atlantiszon árnyként éltek ők,
és időnként az emberek között
alakban megjelentek.
A kormányokba bekerültek
emberhez hasonló alakban.
Tudásukkal a királyokat szolgáikká tették,
átvéve az irányítást a népek felett.
Csak mágiával lehetett ezt tisztán látni.
Csak hang által nyilvánult meg igazi arcuk.
Az árnyék birodalmából jöttek,
hogy szétrombolják Atlantiszt
és uralkodjanak az ország felett.

Jelenleg is vannak ilyen lények a Földön, ami meg is látszik a bolygó általánosan lepusztult, haldokló állapotán és reménytelen helyzetén. Ez van, ha a mesterek nem végeznek mestermunkát és nem zavarják el az összes rosszfiút az óvodából. A hang által megnyilvánuló igazi arcuk azt jelenti, hogy a gondolataik csak telepatikusan voltak észlelhetőek, s ezáltal lehetett felfedni hazugságaikat. Mivel szóban könnyű hazudni, gondolatban nehéz.

De tudjátok meg, hogy a Mesterek,
a nagy mágusok a kígyót
leleplezték és helyére visszaparancsolták.
A mesterek az embernek átadták
a szót, melyet csak ember tud kiejteni.
Így a kígyó álarca gyorsan porba hullt
és az emberek könnyen elűzték a bestiát.

Itt a fordítás egyértelműen félreértésekre ad okot, mivel a kígyó szimbóluma mindig a tachiont jelenti az időhurokban (saját farkába harapó). Valószínűleg az történt, hogy Doreal a fordítás során a keresztény mitológia hatására a bibliai kígyó történetet vélte felfedezni ezen sorokban. Eme torzítás miatt nehéz pontosan visszafejteni az eredeti értelmét, de valószínűleg arról lehet szó, hogy a tachion virtuális elágazási rendszerének köszönhető a teremtés, az illúziók létrejötte, és ezt legyőzni, megszüntetni és elűzni csak az időrendszerek ismeretében lehet. A kígyó álarcának porba hullása azt jelenti, hogy megfelelő technikával megsemmisíthetők a leszármazott virtuális időrendszerek (annihiláció).

De vigyázzatok a kígyó él.
Rejtekhelyéről a világra les.
Láthatatlanul sétálnak közöttetek
ott ahol a rítusok elhangzanak.
Idővel, ahogy az idő múlik
ismét emberi alakot öltenek.

Vagyis nem szabad bizonyos misztikus, vallásos, okkult rítusokat végrehajtani, mert azzal megidéződnek ezek a lények és újra esélyt kapnak rá, hogy belekavarjanak a földi eseményekbe. Az emberi alakot öltésük történhet normál reinkarnációval, virtuális test kivetítésével (kísértet, démon), illetve megszállottsággal (mint a vudunak nevezett sötét mágia esetén, amit tévesen neveznek egyesek vallásnak).

A mesterek megidézhetik őket
a feketék és a fehérek egyaránt,
de csak a fehérek tudják őket visszafogni
míg a test lakhelyük.

Ne keresd az Árnyék birodalmát,
mert a gonosz biztosan megjelenik.
És csak a Fény mestere
győzi le a félelem árnyékát.

Félni mindig attól szoktunk, amit nem ismerünk. Az ismert dolgok, még ha veszélyesek is, kezelhetők és kordában tarthatók. Ezért a legnagyobb veszélyt mindig a saját tudatlanságunk jelenti ránk nézve.

Tudd meg testvérem,
hogy a félelem nagy akadály.
Légy mindennek mestere a fényben,
és az árnyék azonnal eltűnik.
Halld és vigyázd szavam,
A Fény szava világos.

Ne keresd az árnyék völgyét,
és a Fény egyszerűen jön el.
Lásd meg bölcsességem mélységeit.
Az embernek a rejtett tudásról beszéltem.
Messze utaztam a tér-időn át,
egészen ennek a ciklusnak
a végéig hatoltam.
A nagy sorompóra rátaláltam,
mely az embert e ciklusból távozni nem engedi.
Igen, láttam a sorompót őrző kutyákat.
Arra várnak ki a sorompón keresztül jutni igyekszik.
A térben, hol az idő nem létezik a ciklus őreit halványan láttam.
Csak szögekben mozognak ők.
A görbülő dimenzió lefogja őket.

A jelenlegi ciklus végéig való előreutazásnak két módja van fizikailag. Az egyik, hogy az isteni mindentudás (adattár) intelligens kiszolgáló rendszere képes előre kiszámolni, jósolni az eseményeket, trendeket (extrapoláció) és ezt meg is mutatja, virtuális valóságként kivetítve azt a felhasználónak. A másik, hogy az istenek által működtetett időalagutakon keresztül előre-hátra lehet utazni az időben, igaz csak az alagút megnyitása és lezárása közti időtartományon belül, és így információkhoz lehet jutni a múltban vagy jövőben történtekről.
Az adott ciklus végén azért van sorompóval lezárva az út, hogy az egymástól elszeparált teremtési ciklusok információsan ne fertőzzék meg egymást, vagyis a következő ciklus tiszta lappal indulhasson, a rendszergazda istenek terveinek megfelelően. Az őrkutyák (cerberusok) a küszöb őrei, olyan triász szerinó határőr angyalok, akik dolga korlátozni a lelkek és fénylények mozgását térben és időben. Azért triász, mert Cerberusnak a mitológia szerint három feje volt. Ők akadályozzák meg, hogy a teremtmények átmehessenek a térszeparátorokon, illetve a térbúrán.
A térben, hol az idő nem létezik: ez a 4D-s téridő, mivel ott nincs lineáris idő, csak mindenidő állapot.
Az őrök mozgásának jellegzetességei a fizikai tulajdonságaikkal függenek össze, amit jó tudnia egy parafelderítőnek, ha el akarja hagyni a Naprendszert.

Különösek és félelmetesek
a sorompó őrkutyái.
A tér határáig követ tudatuk,
ne gondold, hogy a testbe visszaszállva megszabadulsz tőlük;
a lelket a szögleteken át követik.
Csak a kör ad menedéket,
mentsd magad a szögekben lakóktól.

Az őrkutyák úgy próbálják visszatartani a lelkeket a térbúrán való átkeléstől, hogy letöltik maguknak a lélek személyes akasháját a Jupiter akashából és átnézik, az illető félelmei után kutatva. Aztán olyan alakot vetítenek ki maguknak, ami az illető számára a legfélelmetesebb, legriasztóbb, és ebben a formában kergetik meg, hogy elvegyék a kedvét a szökéstől. Egyszer engem is megkergettek ezek, és bár nagyon gyorsak és lerázhatatlanok, mégis úgy vettem észre, hogy amikor visszabújtam a testembe, befejezték az üldözést és visszatértek az őrhelyükre. Nyers fizikai erővel, illetve hagyományos mágia technikákkal nem lehet legyőzni őket, csak ésszel. Azért viszont nagyon meg kell dolgozni...
Azért követik a lelket szögletekben, mert jobban fel tudnak gyorsulni egyenes vonalban repülve, mint kanyarodva. A csekély tömegtehetetlenségük miatt képesek rövid úton megállni, illetve szögletes irányváltást végezni. A körpályán, ív mentén való mozgás főleg nagy sebességeknél olyan nagy gyorsulással jár, hogy az időhurkaik nem képesek azt elviselni a deformációjuk miatt. A lelkek és fénylények ezért szeretnek egyenes vonalban repülni a céljukhoz, de eltérő fizikai szerkezetük miatt a különféle teremtmények egy picit eltérő mértékű gyorsulási tehetetlenséggel bírnak, így a manőverező képességük is eltérő.

Egyszer a múltban a sorompót megközelítettem,
és azokon a partokon, hol az idő nem létező,
láttam a sorompó őrkutyáinak alaktalan formáját.
Igen, az idő mögötti ködben találtam rájuk;
ők messziről kiszimatoltak, felemelkedve
a nagy harangot megkongatták, mely a ciklusokon
áthallatszik, és a téren keresztül lelkem felé indultak el.

Azok a partok, hol az idő nem létező: ez megint egy utalás a 4D-re. Az idő mögötti köd ellenben utalhat arra is, hogy a Naprendszer határán található a heliopauza, egy ritkás űrlégkör, gázfelhő (Kuiper-övezet). Az őrkutyák természetesen nem kutyák és nem szimatolnak, de jók az érzékelőik és képesek több százezer (ha nem millió) kilométerről észrevenni egy porszemnyi méretű lelket az űrben. A nagy harang, mely a ciklusokon áthallatszik egy olyan modulált térrezgés, amit ők maguk keltenek a mozgásuk során, vagyis nem láthatatlanok és észlelhetetlenek.

Gyorsan menekültem előlük
vissza az idő elgondolhatatlan végéből.
De mindig mögöttem voltak
és egyre csak hajszoltak,
az ember számára ismeretlen szögekben mozogva.
Igen a partokon, ahol az Idő-térnek vége
találkoztam a sorompó őrkutyáival,
melyek tombolnak ha a lélek a sorompón át akar lépni.

Az ember számára ismeretlen szögek 4D-s, illetve 5D-s futási pályák, vagyis térváltásokkal és térugrásokkal képesek beérni a leggyorsabb menekülőt is. A partok, ahol az idő-térnek vége ez esetben a nemtér-nemidőt jelentik, mivel a Naprendszer az idősemmiben is védve van az illetéktelen ki és beugróktól. A határőrök nyilván azért jelentek meg a szerzőnek őrkutyaként, mert életében ezektől félt a legjobban.

Körökben menekültem vissza testemhez.
Menekültem, és ők mindig mögöttem voltak.
Igen, az üldözők fáradhatatlanoknak bizonyultak,
keresve a szögeken át hogy lelkemet elfogják.

Valójában nem körökben, hanem spirálvonalban.

Tudd meg,
hogy a lélek mely a sorompókhoz
közelíteni mer rabságba eshet.
Az idő mögötti őrkutyák elfogják, és addig sínylődik rabságban
míg a ciklus befejeződik és hátramarad.
Egész addig, míg a ciklus tudat távozik.

A rabság csak lehetőség, nem bizonyosság. Ezt inkább úgy kell érteni, hogy a Naprendszerben egyes helyeken, illetve azon kívül a mélyűrben és más csillagrendszerekben vannak különféle lélekcsapdák, térzárványok és egyéb mágikus veszedelmek, amikbe beleszaladhat a zöldfülű lélek és ott ragadhat. Ezeket a fejlettebb lelkek és civilizációk arra használják, hogy távol tartsák a dolgaiktól a parafelderítőket, illetve elfoghassák a kémeket. Emellett egyes természeti jelenségek is vendégmarasztalóak lehetnek, mint például a neutroncsillagok és fekete lyukak, amikbe belezuhanva odaragad a lélek részecske és a teremtési ciklus végéig ott is marad, képtelenül az elmozdulásra (miközben a rázuhanó anyag betemeti). Innen kiszabadulni csak akkor tud, amikor véget ér az adott teremtési ciklus és lebontják az adott égitestet a helytartók (milliárd évekbe is beletelhet).
 
Testembe szálltam és a szög nélküli köröket megalkottam,
és megalkottam az alakot,
mely formámból való.
Testem az egyik körbe helyeztem
és megszabadultam hajszolóimtól, akik
az idő köreiben elvesztek.
De még most is, mikor testemen kívül vagyok
vigyáznom kell, hogy szögeken keresztül
ne mozogjak, mert a lelkem sosem lesz szabad.

Tudd, hogy a sorompó őrkutyái csak szögekben mozognak,
és sohasem a tér görbületeiben.
Csak kanyarodva tudod őket elkerülni.
Ha szögletesen menekülsz elfognak.
Őrizd meg tanácsom:
Ne próbáld áttörni a sorompót, mely a túloldalra visz.
Kevés azok száma, kik a túloldalon
ragyogó nagyobb Fényre sikerrel jutottak.

A szögekben mozgás tipikusan megfigyelhető a térugrással közlekedő földön kívüli űrhajóknál is. A térszeparátort nem lehet görbült pályán mozogva (keringve) áttörni, csak ha merőlegesen nekiszalad a lélek, vagyis szögletesen kifordul a térből. A nagyobb Fény a 4D-s túlvilág türkiz (kékeszöld) fényét jelenti.

Tudd meg, hogy az őrök
lelkeket keresnek, hogy rabságba ejtsék.

Hallgasd figyelmeztetésem és tartsd magad ehhez:
ne szögekben fuss, hanem kanyarodj el.
És míg testeden kívül vagy, és kutyacsaholást hallasz,
tisztán harangszerűt mely lényeden keresztül hallatszik,
menekülj testedhez körökben vissza, és ne hatolj előre a ködbe.

A közeledő határőr angyalok előtt kiterjedő torlódási hullámfront (orrkupak) észlelése kelti a lélekben a harangszerű (nagy frekvenciás) rezgést.
 
Ha visszakerültél testedbe, melyben lakozol
használd a kört és a keresztet
Nyisd ki szád és használd Hangod.
Mond ki a szót és szabad leszel.
Csak az kinek fénye teljes reménykedhet abban,
hogy a sorompó őrein túljuthat.
Idegenszerű görbületekben kell mozognia,
melyeket ember nem ismer.

A határőrök ugyanúgy távol tarthatók az embertől mágikus védőgömbbel, mint minden más lélek és elementál, de ez nem jelenti azt, hogy egy védőgömbbe zárva át lehet menni a térszeparátoron. Akkor túl könnyű lenne megszökni innen. A fény annak teljes, aki megvilágosodott, kellő szintű tudással rendelkezik az univerzumról és nem kötik meg a szellemét az illúziók, a bűnök, a ragaszkodás és a félelmek. Az idegenszerű görbületek speciális 4D-s és 5D-s pályagörbék, amik mentén gond nélkül el lehet hagyni a Naprendszert. Aki képes magától rájönni, milyen pályákról van szó, már elég tapasztalt hozzá, hogy kimenjen a térbúrán, ezért nem részletezem a dolgot.

Hallgasd és őrizd figyelmeztetésem:
ne próbálj túljutni az őrökön.

Inkább keresd saját Fényed elnyerését.
És készülj, hogy haladj az úton.

A Fény a végső sorsod, testvérem,
Keresd és találd meg utadon.

Doreal magyarázataihoz kommentárok:
A megidézett lények számára kimondhatatlan szó: „Kininigen” egy ostobaság. Mivel ezen lényeknek nincs testük, hangképző szerveik sincsenek, amivel beszélnének, tehát kiejtésbeli fogyatékosságuk sem lehet.
Az őrkutyákba nem véletlenül botlunk kijelentés téves, mert valójában mindig ők botlanak belénk, a munkájuk végzése közben.

IX. Smaragdtábla

Vissza a tartalomjegyzékhez