VI. Smaragdtábla
A mágia kulcsa

Hallgass, ember, a mágia bölcsességére.
Hallgass az elfeledett hatalmas tudásra.
Hosszú-hosszú idővel ezelőtt, az első ember
idejében a népek éppúgy mint most
sötétséggel és fénnyel töltődtek el;
És míg egyesekbe a sötétség
rezgett, másoknak fény töltötte be a lelkét.

A mágia magyar szó, jelentése: mag-ja, vagyis a tudás lényege, forrása. Ez a tudás a teremtéssel, az isteni tűzzel (tachionnal) kapcsolatos, és emiatt hívjuk a nagy tűzrakást máglyának.

Igen, hosszú ideje tart e harc;
a sötétség és a fény között
örökös a versengés.
Korokon át hosszú volt a háború;
Az ember fölött ismeretlen
hatalmas erők cikáztak.

Követőikbe belészállt a sötét
és küzdöttek a fény ellen;
De voltak kiket a fényesség járt át,
és legyőzték az éjt.
Bárhol lennél, bármely korban és síkon
megismered a sötétséggel való csatát.
Hosszú idővel ezelőtt a hajnalnak Napjai,
leszálltak és a világot telítve találták sötétséggel.
Ott, a múltban kezdődött
az időtlen ideig tartó harc sötétség
és fény között.

Akkoriban sötétséggel eltöltve
éltek sokan, a fény bennük csak pislogott.

A sötét mesterek azt kutatták, hogy
a sötéttel hogyan tudnának mindent megtölteni;
Azt keresték azt kutatták, hogy hogyan
csábítsanak mindenkit az éjbe.
A Fény mestereivel szembeszálltak,
teljes erővel küzdöttek a sötétből.
Csak azt keresték, hogy az embert
a sötét éjbe kötő köteleket feszesebbre húzzák.

Ezeket a sötét mestereket nevezzük ma sátánoknak, ördögöknek, démonoknak, rossz szellemeknek. A dolgok sötéttel való megtöltése valójában azt jelenti, hogy tudatlanságba próbálják taszítani a többi embert (lelket), hogy könnyebben manipulálhatók és uralhatók legyenek. A lelkek rabszolga sorba taszítására azért van szükség, mert a hatalom gyakorlásához alattvalók kellenek, és a lelkek sokkal jobban használhatók erre a célra, mint a gépek vagy mesterséges intelligenciák. Ez a doktrína egyébként a mai napig sem változott meg a Földön és még sokáig nem is fog.

A Fekete mágia volt a fegyverük.
Sötét varázslattal ezt az emberbe helyezték,
és az ember szíve sötét varázslat rabja lett.

Egymást támogatva rendezett csapatokba
a sötétség testvérei egyre csak gyülekeztek korokon át.
Ellenségei ők az ember fiának.
Titkos egységben harcoltak,
ám néha az ember felfedte
gonoszságuk.
Mindig szövetségben, a fénytől az éj sötétjébe rejtve,
titkosan, csendben használják erejük.
Rabságba ejtik és lekötözik
az ember szívét.

Láthatatlanul jönnek és távoznak.
Az ember tudatlanul lentről hívja őket elő.
Sötét az út, melyen a sötét testvérek járnak,
melynek sötétje nem az éj sötétje.
Szálnak a földön körbe-körbe, átjárnak az emberi álmokon.
Erőt a körülöttük lévő sötétből nyernek.
És hívják az embert lakhelyéről
számára sötét utakon.
Az ember elméjéig felérnek,
és köré borítják a fátylat, ami alatt
egy élten keresztül vakká lesz a lélek.
Az ember így az éjszaka fátylának
béklyójában él.
Hatalmasok e hatalmak a tiltott tudományok terén
Tiltottak ezek a tudományok, mert anyaméhük az éj.

A tiltott tudomány valójában azt jelenti, hogy a felhasználható mások elnyomására, ami ellentétes az Isten azon törvényeivel és törekvésével, hogy minden teremtménye számára biztosítsa a szabadságot, az eredményes fejlődés érdekében.

Hallgassd, figyelmeztetésem:
az éjszaka béklyójától légy szabad.
Ne add lelked a sötét testvéreknek.
Emeld szemed állandóan a Fényre.
Tudd meg, hogy szorongásod
csak a fátyol miatt van.
Igen, vigyázz figyelmeztetésemre:
és igyekezz egyre csak fölfelé,
emeld lelked a Fényre.
A Sötétség testvérei azokat kutatják, kik
a fény útján már hosszan vándoroltak.
Mert jól tudják, hogy azoknak, kik a Nap felé indultak el
a fényes úton erejük egyre csak nő,
és ha ők velük szövetségre lépnek,
a fényre szánt többi gyermeket is visszahúzzák.

A fátyol egyrészt a felejtés fátyla, amin áthatolva a lélek feltudati részéből kitörlődnek az információk. Ezért születnek az emberek üres fejjel, kitörölt feltudattal erre a bolygóra, illetve ezért olyan nehéz a testen kívüli élmény során szerzett tudást visszahozni ide. Másrészt a fátyol a térszeparátort jelenti, ami elválasztja egymástól a párhuzamos univerzumokat és elszigeteli a 3D-s teret a 4D-stől. De meg lehet tanulni ezen fátylak megkerülését és a túlnani dolgokra való emlékezést. A misztikában továbbá fátyolnak nevezik az anyagi részecskék THZ-it is, amik a megfoghatóság látszatát keltik.

Hallgass arra, ki hozzád jön
De mérlegeld, hogy szavai valóban a fénytől jönnek-e.
Mert sokan vannak, kik a sötét fénybe merülnek,
de ettől még nem a Fény fiai ők.

Könnyű az út, amit mutatnak
De hallgass szavamra:
A fény csak ahhoz jön el, ki
igyekszik felé.
Nehéz az út, mely a bölcsességbe vezet.
nehéz az út, mely a fényhez elvisz.
Sok lesz a kő utadon, melyekre rátalálsz,
és sok lesz a hegy, melyeken a fényhez
ösvényed vezet.
Tudd meg, hogy ki ezeken túljut
szabaddá válik.
Ne kövesd a sötétség testvéreit.
Légy mindig a Fény Gyermeke
Mert tudd meg, hogy a Fény
győzelemre ítéltetett és az éj sötétje
elvész a Fényből.

Hallgass a bölcsességre:
A sötétség tulajdonságai a Fényével megegyeznek.

Vagyis a démonok is fénylények, csak a szándékaikban különbözők a „rendes” fénylényektől.

Ha a sötétet száműzik és a fátyol fellibben,
a sötétből elővillámlik a fény.

Ahogy a sötétség fiai az emberek között vannak
úgy lakoznak a világosság fiai is a földön.

Ők a sötéttel ellentétben az embereket megszabadítani akarják
Erejük hatalmas.
Ismerik a törvényeket, és
a bolygók nekik engedelmeskednek.
Állandó harmóniában és rendben
működnek, megszabadítva az ember szívét.
Titkon és rejtve járnak ők is.
Az emberek őket sem ismerik.
De tudd, hogy veled vannak
örökké és mutatják az utat.
Mindig a sötétség ellen küzdöttek,
legyőzve a végtelen időt.
Végül győzedelmeskednek
és tanítókká lesznek, elvezetve az éj sötétjét.

A bolygók alatt itt nem az égitesteket, hanem az általuk képviselt szellemi minőségeket, archetipikus tulajdonságokat kell érteni.

Igen, tudd meg, mindig mögötted állnak ők.

A Nap erejét hirdetik a tanítók.
Láthatatlanok az ember őrei.
Nyitva az út annak ki a Fényre jutni
tiszta szívből vágyik.

Megszabadultak e mesterek a sötét Amenti termeitől.
Szabadok a teremtől melyben az életet
a felsőbb vezeti.
Napok ők és a Hajnal Urai,
és a fény fiaiként az emberek közt
világítanak.
Emberhez hasonlók, és mégis mások.
Sohasem voltak megosztva a múltban.
Egyek voltak az örökös egységben,
a téren át az idők kezdetétől.
Felszálltak a Mindenség Egységéhez,
fel az első térből, mely alaktalanra
formálódott.

Ezek a mesterek istenek, akik szoftveresen egy köztudatba kapcsolódnak, ezért egyek az örökös egységben. Az első tér az alfa téridő, amit a Mindenható főszerán kelt.

Az embereknek feltárták a titkot,
melyek megőriznek minden veszedelemtől.

Az ki az útra lép
szabad kell legyen az éjszaka sötétjétől.
Meg kell hódítania az alaktalant.
Meg kell hódítania a félelem szellemét.
A titkokhoz a megismerésen át kell jutnia,
haladva az úton mely a sötétségen át vezet,
és amelyen célja mindig a Fény.
Akadályok lesznek útján, de tartson ki a Napig.

Halld: a Nap jelkép, mely az út elfogyásakor fényességet ad.
Most átadom a titkot, hogy hogyan ismerd meg a sötét erőt.
Találd meg és hódítsd meg az éjszaka keltette félelmet.
Csak ha felismered, tudod legyőzni a gonoszt.
Csak megismerve lehet a fény a birtokod.

Ennek köszönhetők az ókori Nap kultuszok, Napisten vallások, szárnyas napkorong ábrázolások, stb.

Átadom a titkot, melyet ismernek mind a mesterek.
E tudás a sötét félelmek közül mindet legyőzi.
Használd e bölcsességet,
amit most rád hagyok.
Légy a sötét testvérek felismerője.

Amikor az érzés rád tör,
hogy a sötétség kapuja közel,
vizsgáld meg szíved, és lásd,
hogy az érzés belülről jön-e.
Ha a sötétséget saját gondolataidban érzed,
űzd el őket elmédből.
Küldj rezgést testeden keresztül
először rendezetlent, majd másodjára rendezettet.
Ismételd ezt többször míg az érzés eltűnik.
Indítsd a hullámot az agyközpontban.
Irányítsd fejedtől a lábaid felé.

Ez a mágiatechnika egy elme és test tisztítási gyakorlat, amikor először zajjal (rendezetlen hullámtérrel), majd harmóniával (rendezett hullámtérrel) írja felül a lélek önmagát (a szellemét) és a testét vezérlő kényszerteret (aurát). Az agy közepén lévő lélek részecskéből kell elindítani, végig az egész testen.

De ha úgy találod, hogy nem szíved sötét,
tudd meg, hogy egy erő irányul feléd.
Csupán megismeréssel győzheted ezt le.
Csupán bölcsességgel remélhetsz szabadulást.
A tudás bölcsességet ad: a bölcsesség
hatalom. Szerezd meg és hatalmat nyersz.

Az erő kívülről érkezik. Az ilyen manipulatív gondolatokra, telepatikus sugallatokra mondjuk azt, hogy eszébe jutott (valahonnan kintről).

Keress előbb egy sötéttel átitatott helyet.
Húzz magad köré egy kört.
Állj a kör közepén egyenesen
Mond ezt a formulát és megszabadulsz.
Emeld fel kezed a sötét térben fejed felé.
Csukd be szemed és irányítsd a fény felé.
Hívd a Fény Szellemét a tér-időn át
mondván a következő szavakat:
„Töltsd be fénnyel testem ó Élet Fénye
töltsd be testem Életszellem.
Jöjj a sötétben világító Virágból hozzám.
Jöjj hozzám a teremből, ahol a hét Úr kormányoz.
Nevükön szólítom a HETET; a HÁRMAT; a NÉGYET; az ÖTÖT;
a HATOT; a NYOLCAT – a KILENCET;
hogy engem megsegítsenek, a sötéttől megszabadítsanak.
Nevükön szólítom őket, hogy megmentsenek az éjszaka sötétjétől:
UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL,
és GOYANA, HUERTAL, SEMVETA-ARDAL.

A védőkör valójában egy védőgömb síkmetszete, amivel a mágusnak önmagát kell körbevennie a gyakorlat elvégzése előtt. Az érdekes kérdés, hogy miért más sorrendben említi a hét számot, előre véve a Hetet? A hét név egyébként magyarul nagyjából így hangzik: Un-tan-ász, Kér-t-ász, Ki-e-tál, Goj-anya (Gaia?), Úr-ér-tál, Szem-vét-a-ár-dal.

Neveiteken szólítlak és könyörgök,
szabadítsatok meg a sötétségből és töltsétek belém a Fényt.”

Tudd meg, ha ezt megteszed
megszabadulsz a visszafogó béklyóktól,
melyeket a sötétség testvérei tettek rád.
Vagy nem látod, hogy a neveknek ereje van,
hogy a rezgéseken keresztül a béklyóból téged felszabadítsanak?
Használd ezt testvéreid megszabadítására.
Hogy a sötéttől ők is megszabaduljanak.

A nevek ereje abból a törvényből adódik, miszerint a forma és a rezgés egymást idézik.

Mert testvéred segítője vagy.
Ne hagyd őt a sötétben tévelyegni.

Most rád hagyom varázslatom.
Vedd magadhoz és maradj a Fényhez vezető úton.

A Fény szálljon rád, és szálljon rád az Élet
Légy a fenti ciklus Napja.

Doreal magyarázataihoz kommentárok:
Amint arról az előző táblánál már volt szó, a Suntal-nak azért nincs magyar megfelelője, mert magyarul van és jelentése: téridő.
Az nem igaz, hogy a Fehér Testvériségnek nagyobb hatalma lenne a Fekete Testvériségnél, mivel mindkét csoport ugyanazon erők és képességek használatával gyakorolja hatalmát és tevékenykedik. A teremtésben hosszú távon mindig a szimmetria érvényesül, vagyis kiegyenlítődik a fény és a sötétség harca. Ez a szakrális küzdelem (szent háború) mozgatja az egész rendszert.

VII. Smaragdtábla

Vissza a tartalomjegyzékhez