V. Smaragdtábla
Unal lakója

Gyakran álmodom az elsüllyedt Atlantiszról,
mely a kor sötétjében elmerült;
Eonról eonra, szépségben létezett
fényként, mely az éjen keresztül ragyog.

Hatalmas erővel, kormányzott a földön
az Úr Atlantisz Napjain.
A népek királya, a bölcsesség tanítója,
a Suntalon keresztül sugárzó
az út mutatója, a Templomlakó, az UNAL-I TANÍTÓ.
Ő volt a föld fénye Atlantisz ege alatt.

A Suntal magyarul: Szón-tál, vagyis a téridő buboréka, égboltozata (Sun=Nap, Son=Fiú), mert a tál: edény, félgömb alakú térfogat.

Tanító egy mögöttünk lévő ciklusból
Testben élő, de mégsem ember, hanem a ciklus egyik
Napja, az előrehaladott.

A mögöttünk lévő ciklus egy korábbi teremtési ciklust jelent, a ciklus Napja pedig azt, hogy az illető már akkor megvilágosodott és szellemi vezető (lélekcsoport vezető) lett belőle.

Tudd, hogy Horlet, a tanító
nem volt földi lény.
A múltban egykor, amikor Atlantisz hatalommá vált,
megjelent az, kinél a bölcsesség kulcsa volt,
hogy a bölcsesség útját mindenkinek megmutassa.

A Horlet magyarul: óra-lét, vagyis idő-létező. Ez a lény egy istenség volt, aki valahonnan az univerzumból jött ide tanítani a helybelieket.

Feltárta a siker, a fény útját, az emberek között.
A sötétséget megoldva, vezette az emberi lelket
fölfelé arra a magaslatra, mely a Fénnyel egy.

Részekre osztotta a királyságokat.
Tíz volt számuk, és emberek fiai
uralkodtak ott.
Egy királyságba ember feletti erővel templomot épített.

Az ősi királyságok száma a tíz okforrás tiszteletére lett meghatározva. Azért csak egy királyságba épített templomot, mert az egyik okforrás, a Teremtő Atya jobbos forgású Binduja az, amelyikből az első teremtmény, az Isten (főszerán) keletkezett, akiből aztán az összes többi teremtmény létrejött. Vagyis ez a templom lényegében magát a teremtés téridő buborékát jelképezi.

Az éterből hívta le anyagát,
Ytolan erejével öntötte a formát
A formákba teret ütött elméjével.
Mérföldről mérföldre felfelé gyarapította a szigetet,
és a templom térről térre hatalmasra nőtt
Feketéllőn mint amilyen a tér-idő sötétje,
a fény lényegét mélyen belé rejtette.
A templom gyorsan életre kelt,
A Templomlakó szavától alakot öltve
az alaktalanból előhíva formálódott.

A templomot teremtőgéppel építette, a kivetített gravíziós formát frissen létrehozott anyagi részecskékkel töltve fel. Ytolan magyarul: Í-tól-an, vagyis égi Istentől. De pontosabb lenne Í-tól-van-nak mondani: Istentől van. Nem a formákba teret ütött elméjével, hanem a térbeli formát kivetítette a lelkéből (a gravíziót). A sziget gyarapítása arra utal, hogy nem csupán az épületet, de alatta a szárazföldet is hasonló technikával készítette, ki tudja miért. Ugyanakkor az a tény, hogy a templom több (párhuzamos) terű volt és fekete, mint az üres téridő hullámtere, de benne fény volt, arra utal, hogy a szövegnek van egy mélyebb időfizikai jelentése is. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Atlantisz szigetén templom épült, hanem egyben a téridőben keletkező isteni lélek részecske születéséről is szó van, igaz nagyon röviden és képletesen.

Ezután belülre nagy termeket helyezett
Az éterből hívta le a formát.
Bölcsességét elméjéből ültette belé.

Alaktalan volt ő a templomban, és
alakja mégis emberi test.
Emberekkel lakozott,
ki nem volt ember.
Szokatlan volt és különbözött tőlünk
Hármat választott ekkor az emberek közül.
Ezek lettek szóvivői.
Hármat választott a legkiválóbbak közül
kik Atlantisszal fenntartották kapcsolatát.
Ők voltak a hírvivők, kik üzeneteit hozták
az emberek királyainak.

Másokat is magához hivatott,
bölcsességéből nekik is osztott,
aztán az emberek közé küldte őket
UNDAL szigetére,
hogy világosság jöjjön az emberek közé.

Az, kit kiválasztott, tizenöt évig
tanult. Mert csak így nyerhette el a megértést,
és vihette emberek közé a fényt.
Így keletkezett a Templom
az emberek Tanítójának lakhelye.

Jelenleg, ha valaki kellően tehetséges és intenzíven tanul, akkor leghamarább tíz év alatt juthat el a megvilágosodásig, de persze ezt véghezvinni olyan nehéz, hogy nem sok tanítványnak sikerül. A tizenöt éves képzés tehát egy optimális sebességnek felel meg.

Én, Thoth, a sötétségben és a fényben egyaránt
a bölcsességet kutatva, fiatalságomban hosszú időkön át utaztam
mindig új ismeretre vágyva.
Sok igyekezet után a Három közül egy
hozzám a fényt hozta el.
A Templomlakó akarata volt, hogy engem
a sötétségből a világosra vigyen.
Elvitt ezért, a templom mélyébe a nagy Tűz elé.

Hatalmas trónján ült a Templomlakó,
fénybe öltözötten, tűz cikázott ruháján.
Letérdeltem a nagy bölcsesség előtt,
érezve, hogy a fény hullámokban áthat.
Hallottam akkor a Templomlakó hangját:
„Sötétség jöjj a Fényre. Hosszú ideig kerested a világosságot.
Minden lélek a földön, ki megoldja béklyóját,
azonnal megszabadul az éjszaka sötétjétől.
A sötétségből immár felemelkedtél, célodhoz egyre
közelebb jutsz. Lakozz itt gyermekeim közt, őrizd
a bölcsesség által összegyűjtött feljegyzéseket.
Légy szerszáma a Fénynek.
Készülj arra, mit tenned kell.

Bölcsesség őrzője leszel az Atlantiszra jövő sötét korokon át.
Lakozz itt és igyál minden bölcsességből
míg a titkok és a rejtelmek számodra megvilágosodnak.”

Aztán válaszoltam a Ciklus Urának, mondva
„Ó Fény, mely az emberhez szállsz alá,
adj nekem bölcsességedből,
hogy legyek emberek között tanító.
Add nekem Fényed, hogy szabad legyek.”
Aztán szólt ismét hozzám a mester:
„Korról korra élj a bölcsességgel,
Igen, amikor Atlantisz fölött az Óceán összecsap,
tartsd a fényt a rejtett sötétségben,
mely, ha hívod, mindig eljön.
Menj és gyarapítsd bölcsességed.
Nőj a fényen keresztül a végtelen határáig.”

A Ciklus Ura azt jelenti, hogy minden teremtési ciklusnak (az Univerzumban, a galaxisban, a Naprendszerben) van egy kijelölt, illetve választott vezetője, akit az istenek maguk közül jelölnek ki a feladatra. Ő az, aki elmondhatja magáról, hogy nékem adatott minden hatalom a Földön.

Hosszú időn át lakoztam a Templomlakó otthonában,
mígnem a Fénnyel Eggyé váltam.

Aztán az ösvényt a csillagokba követtem
járva a Fényhez vezető utat.
Mélyen a föld gyomrában az úton,
megismertem a fent és a lent titkait;
Az Amentihez vezető utat járva
megismertem a törvényt, mely a világot egyensúlyban tartja.
A föld rejtett kamráiba vitt bölcsességem,
az úton mélyen a föld kérge alatt vezetett,
mely az ember előtt hosszú ideig rejtve marad.
Még több bölcsesség tárulkozott elém
és így birtokomba került az ismeret:
úgy találtam, hogy minden mindennek része,
nagyobb és még nagyobb mint, amit ismerünk.
Kerestem a végtelen közepét hosszú időn át
A mélyben egyre több titokra leltem.

Most, hogy visszatekintek az időn,
tudom, hogy a bölcsesség kötetlen,
egyre csak bővül a korokon át,
egy a végtelennel, és mindennél nagyobb.
 
Fény szóródott akkor Atlantisz földjére.
És a sötétség mindenhol rejtve volt.
Aztán a fényből a sötétségbe hullt Atlantisz.
Kik a magaslatokra jutottak büszkék lettek tudásukra és rangjukra.
 
Mélyre hatoltak a tiltottba,
megnyitva a lefelé vezető kaput.

Még több tudást kutattak,
hogy előhozzák a mélyből.

Kiegyensúlyozott legyen, ki mélyre száll
mert fény híján rabságra jut.
Tudásukkal ők a tiltott kapukat megnyitották.

Otthonából mindezt látva a Templomlakó az Agwantin ült.
Lelke Atlantisz fölött szabadon barangolt.
Látta, amint az atlantisziak varázslataikkal
kinyitották a kaput, mely a mélységes bajba visz.
Gyorsan visszaszállt lelke a testbe.
És az Agwantiról (nincs magyar megfelelője,
egyfajta semlegességet jelent) felemelkedett.
Hívta három futárát, és
kiadta a parancsot, mely megállítja a világot.

Az atlantiszi vezetés (politikusok, tudósok, katonák) olyan tudáshoz (mágia technikákhoz) jutottak hozzá, aminek megfelelő kezelésére erkölcsileg nem voltak felkészülve, így az visszaütött rájuk (megbosszulta magát). Nem tudjuk, mik voltak ezek, de az is lehetséges, hogy veszélyes tértechnológiai kísérleteket végeztek, próbálva olyan eszközöket kifejleszteni, amilyen csak az isteneknek és a legfejlettebb idegen civilizációknak van.
A világ megállítása egyrészt ősi varázsló rítus az indián látóknál, ami lehetővé teszi a valóság látását. Másrészt ez esetben inkább egy szándékosan előidézett időmegállásról lehet szó, olyan isteni technikáról, amivel a 3D-s altérben lokális időtlenség hozható létre. Erről a technikáról még semmit sem tudunk azon kívül, hogy lehetséges.

A föld kérge alatti mélységbe, az Amenti termeibe
a Templomlakó sietve ment.
Hívta az erőket, melyeknek a Hét Úr
parancsolt;
A föld egyensúlya átbillent
És Atlantisz a sötét hullámokba süllyedt.

A jelenlegi ismereteink szerint a Föld egyensúlya a közeledő Hold gravitációs vonzása miatt billent meg, ami megváltoztatta a forgási időt, a keringési pályát és a forgási tengely dőlésszögét. A Föld közelében elhaladó Hold Atlantisz fölött érte el perigeumát (földközelpont), ami óriási földrengéseket és szökőárat (hiperdagályt) okozott és végül a sziget megsemmisüléséhez és elsüllyedéséhez vezetett.

Bezárult a kinyitott kapu
elzáródott a lefelé vezető út.
Minden sziget kivéve Unalt,
és a Templomlakó szigetének egy részét,
víz alá süllyedt.
Az Unalon lévőket a templomlakó megőrizte, hogy legyenek tanítók,
a fény elhozói azok számára, kik ezután jönnek,
és kiknek tudata még csak pislákoló.
Hívott ekkor engem, Thoth-ot;
parancsot adott:
„Thoth, mentsd minden bölcsességed,
minden feljegyzésed és mágikus
képességed!
Menj őrizve tanítóként a feljegyzéseket,
míg a Fény az emberek között felnő.
Hosszú ideig rejtőzködve lángolj az emberek között.
Csak a megvilágosodott ismerjen rád.
Az egész föld fölött hatalmat adunk,
szabad vagy ezt elfogadni vagy elvetni.
Gyűjtsd most Atlantisz népét össze.
Vidd őket és fussatok a kőbarlangok népéhez,
Khem gyermekeinek földjére.”

Atlantisz pusztulásával a lakosság java odalett, s velük pusztult az a tudás is, ami a vesztüket okozta. A környező szárazföldekre (Amerikába, Afrikába) menekülők csak a tudásuk és technikájuk töredékét tudták magukkal vinni és tovább adni, de idővel ez is odaveszett az évezredek viharaiban.

Ezután összefogtam Atlantisz fiait.
A hajóba tettem a feljegyzéseket,
és az elsüllyedt Atlantisz emlékezetét.
Összeszedtem erőm, hatalmas varázslatok eszközeit.

A hajóval fölrepültünk a következő hajnalon.
Magason a templom fölött lebegtünk,
hátrahagyva mélyen a termekben a Három futárt
és a Templomlakót.
A hullámok a templom fölött összecsaptak,
elzárták a ciklusok Uraihoz vezető utat.
Csak annak ki a bölcsességet ismeri, nyílnak meg
az Amentihez vezető kapuk.

Elgondolkodtató, hogy a szövegben miért nincs egy picinyke említés sem arról, pontosan mi is okozta az özönvizet és Atlantisz elsüllyedését. Vagy nem akart erről Thoth nyilatkozni vagy kivágták a szövegből.

Gyorsan menekültünk a hajnal szárnyán,
egészen Khem gyermekeinek földjéig,
ahol erőmmel lehengerelve őket, kormányoztam, és a Fényre
felemeltem az ott lakókat.
Mélyen a sziklák alá rejtve várja hajóm az időt,
hogy az ember szabad legyen.
Föléje egy jelet tettem, mely oroszlán testű emberi fej.
Alatta van hajóm az utazásra várva,
amikor majd az embernek szöknie kell.

Érdekes kérdés, hogy vajon 13000 év után milyen állapotban van ez az űrhajó. Még ha meg is találnánk és ki is ásnánk, akkor is valószínű, hogy nem tudnánk mit kezdeni vele, annyira megette a rozsda. Ha nincs a Szfinx kőtömbje alatt az űrhajó, az csak azt jelentheti, hogy valamikor korábban már szükség volt rá és kiemelték onnan az őseink, hogy felhasználják (mint hadihajót), ahogy azt a következő szövegrész javasolja is.

Tudd meg embernek fia, hogy a jövőben majd
a mélyből betolakodók jönnek.
És akkor ébredj fel bölcs.
Használd hajóm és könnyedén győzöl.
 
Mélyen a jel alatt nyugszik titkom.
Keresd és találd meg a Piramisban.
Egymáshoz vezet a Kulcskő;
Mindegyik kapu az életbe visz.
Kövesd a kulcsot, melyet magam mögött hagyok
Keresd és az élethez vezető kapu tied lesz.
Keress a Piramis mély a járatában,
melynek falban a vége.
Használd a HETES kulcsát.
És aláhull neked az út.
Nos bölcsességem neked adom.
Az utamat neked feltárom.
Kövesd hát. Fejtsd meg titkaimat.
Az utat megmutattam!

Jelenleg egy olyan járatról tudunk, aminek a vége egy falban, pontosabban egy ajtóban végződik és nem tudjuk, mi lehet mögötte. Ez a Gantenbrink-aknának elnevezett járat, amit egy távirányításos robottal sikerült felderíteni a 90-es években.

Doreal magyarázataihoz kommentárok:
Ehhez a táblához ismét sok zagyva magyarázatot fűzött Doreal. A legfontosabb amit mondhatok, hogy amely szónak nincs magyar megfelelője, az eleve magyarul van, ezért nem is kell lefordítani. Az atlantisziak nem térhajlító gépeket használtak, hanem olyan gépeket, amik már eleve görbült (nem hajlított!) tereket keltettek, különféle célokhoz. Az űrhajó üzemanyaga pedig valóban a Napból nyert és elraktározott energia, csak nem elektromosság, hanem maga a téridő és a fény. Ezzel a témával részletesen a térugrással foglalkozó írásokban lesz szó. Mivel az űrhajó igen nagy volt, nem valószínű, hogy hagyományos módszerrel elásták volna, főleg mivel maga Thoth mondja, hogy mélyen van elrejtve. Inkább a fedélzeti tértechnológiával csinált egy barlangot a mélyben, majd beleugrott a hajóval és ott leparkolta, aztán ástak egy felvezető járatot, aminek kapuját álcázták és védelmi rendszerrel lezárták. A szeizmográfos mérések szerint egyébként valóban van egy alagút a Nagy Piramis és a Szfinx között a mélyben, de javarészt beomlott és az egyiptomi kormány nem engedélyezte a feltárását.

VI. Smaragdtábla

Vissza a tartalomjegyzékhez