IDŐFIZIKA A CSILLAGOK HÁBORÚJÁBAN

„A térerő legyen veletek.”

Star wars forgó logóAz elmúlt években az Eseményhorizonton sorozatban megjelent érdekes elemző cikkek hatására én is vérszemet kaptam, és úgy döntöttem, összeszedem az egyik legismertebb sci-fi sorozatban, a Csillagok háborújában előforduló időfizikai utalásokat. Már évekkel ezelőtt észrevettem, hogy ezekben a filmekben és regényekben felbukkannak ilyen szimbólumok, de csak mostanra jutottam el odáig, hogy elegendő teremtésfilozófiai ismeret birtokában legyek és megkíséreljem az összegyűjtésüket. Remélem semmi fontosat nem hagytam ki.
A listát a filmekben látható jelképekkel kezdem, időrendben haladva végig a hét mozifilmen és az animációs filmsorozaton, ami idáig elkészült. Utána következnek a nyelvészeti jellegű megfigyeléseim, amik a szereplők neveivel kapcsolatosak. Beletelt jó egy hétbe, mire az összes filmet végignéztem és kiemeltem belőlük olyan képkockákat, amik alátámasztják érveimet.

1. star wars

A Baljós árnyakban a jedi templom tornyában lévő tanácsterem padlóján sárga, kör alakú mintázat látható (1. kép). A külső körben harminckét, csúcsával befelé néző tachion sorakozik, amik mindegyikének palástja (két oldala) nyolc-nyolc csepp alakból áll össze. Középen egy hosszabb csepp látható, a tachion belsejében egy rövidebbel. Ezek fény tachionok, vagyis a fotinókra (teremtményekre) utalnak. Azért van belőlük harminckettő, mivel a teremtésben összesen harminckétféle teremtmény található, lásd: A teremtmények számbavétele (2009) című írást az Eseményhorizonton.

2. star wars

A belső körben nyolc, csúcsával kifelé néző tachion sorakozik, amik mindegyikének palástja hat-hat csepp alakból áll össze (2. kép). Közepükön ugyanúgy egy hosszabb és egy rövidebb csepp látható. Ezek tér tachionok, vagyis a szerinókra (istenekre) utalnak. Azért van belőlük nyolc (és nem hat), mivel a monász szerinó időhurkának térdimenziószáma maximálisan 4D-s lehet, amiben nyolc egymásra merőleges irány (kiterjedés) létezik. A tér tachionok között nyolc virágszerű ábra is látható, amik valójában a hármas tachion elágazás jelképei (liliom), és a kiágazó időszálakat (a külső kör felé) és a rajtuk keletkező teremtményeket szimbolizálják. A belső kör és a külső kör színezése egymás fordítottja (sárga és kék), ami azt jelzi, hogy a térforrás nincs benne a térben, amit maga köré kelt, míg a teremtmények benne vannak a térben.
A kör körül természetesen tizenkét fotel található, amiben a jedi mesterek ülnek, ők jelképezik az isteni tanácsot. A panoráma ablakok száma három, amik mindegyike fölött két kisebb ablak látható. Ez jelzi, hogy a teremtésünk valójában egy triász univerzum, mivel az Isten három irányban lát ki a környező teremtésére, és ezek mindegyike kettős természetű a pozitív és negatív időrétegek miatt, illetve azért, mert nem csak Ő lát kifelé, hanem a teremtmények is belátnak hozzá (rálátnak az Istenre).

3. star wars

Ha kívülről megnézzük a jedi templomot, akkor egy hatalmas, négyzetalapú tömböt látunk a város közepén, ami stílusában erősen emlékeztet a mezopotámiai zikkuratra (magyarul: az-ég-ura). Felülről nézve pedig a lapos teteje egy tibeti mandalát formáz (az univerzum jelképe), amiből öt karcsú torony emelkedik ki (3. kép). Ennek kettős jelentése van. Egyrészt ez a szerinó öt tachionja, az öt Atya. Másrészt, mivel a középső torony magasabb a többinél, és a tetején négy irányba néző erkély (kilátó) látható, ez jelképezi a Mindenhatót és a belőle kiágazó négy arkangyalt, a négy világtáj őreit.

4. star wars

A szenátusi gyűlésterem közepén magasodó szürkéskék emelvényen látható a Köztársaság jelképe (4. kép). Egy tachion, aminek alapjában kör található, amiből két oldalra elágazó levelek vagy szirmok nyúlnak ki. Ez ismételten a hármas tachion elágazás, vagyis a teremtés szimbóluma, amit két oldalt egy-egy függőleges henger fog közre. Ezek engem zászlótartókra emlékeztetnek, de valójában a két Teremtő okforrást jelképezik. Maga az emelvény csöppet sem célszerű és kényelmes kialakítású, mert a tervezésénél nem a használhatóság, hanem a szakrális mondanivaló volt az elsődleges. Úgy néz ki, mint két domború pajzs, amik között éppen csak elfér a főkancellár és két titkára. Így a vezetés három fejűsége a triász szerinót jelképezi. Az emelvény igazából nem egy gömb alak, hanem egy lapított ellipszis, pontosabban egy mandorla, ami a teremtési tartományt hivatott ábrázolni.
A sminkesek, fodrászok és divattervezők nagyon kitettek magukért ebben a filmben, mert Amidala királynőt (pontosabban királylányt, mert a választott uralkodó kiskorú volt!) teleaggatták különféle teremtési szimbólumokkal. Most ezeket veszem sorra.

5. star wars

Először a haját egy kettős, két oldalra lógó kontyba fonták (ez persze műhaj volt) aranyozott pántokkal, amik végéről díszes felszínű hengerek lógnak le vállszélességben a melléig (5. kép). Ez két kanyarodó tachion (balra és jobbra), a hengerek pedig emlékeztetnek a buddhista imatekercsekre, amiken az ősi szent szövegeket tárolják. Középen a feje fölött egy aranylemezből készült tardion látható (RV=1), a frizura csúcsán pedig egy kis kúp. A fejét ráadásul egy olyan sapka borítja, a nehéz konty megtartása érdekében, ami szív alakúra formálja az arcát. Hogy egészen egyértelmű legyen a szívzónára történő utalás, három piros pöttyöt is tettek a kékre festett arcára (az orcákra és az alsóajkára), mivel a szerinó közepén ciklusonként háromszor villan fel a királylány forráspontja. A ruházatának piros színe szintén a női minőségre (Anyára) utal, az aranysárga díszítés pedig a szakrális jellegre. Az arc kékre festése azt súgja meg, hogy a szívzóna belsejében a keringő tachionok hullámterének pozitív időrétegei vannak túlsúlyban (ahogy azt a számítógépes modellek mutatják). Az arca két oldalán lelógó aranyozott függők az időhurokból kivezető időszálakat reprezentálják. Tehát egy csicsásnak tűnő uralkodói öltözékbe a tervezőknek sikerült belerejteniük rengeteg olyan szakrális információt, ami a teremtéssel kapcsolatos és csak egy magas szinten beavatott mester számára ismerhető fel. Nem is vette észre eddig senki a dolgot (rajtam kívül), úgy tudom. Ha lenne róla nagyobb felbontású képem, valószínűleg az aranyozás mintázatában is felfedezhetnék még néhány szimbólumot.

6. star wars

A csata után, amikor a győztes királynő fogadja Palpatinét, egy ugyancsak tachiont formázó kontyot visel, ami azonban hosszában áll a fején, a két csúcsával előre és hátra nézve (6. kép). Alatta a haja félkörszerűen takarja el a füleit, és úgy néz ki, mint valami glória. A tachion frizura elülső vége nem hegyes, hanem csonka, aminek ellensúlyozására odabiggyesztettek a homlokára egy kis fémkorongot, amit vékony kapocs tart a helyén (7. kép). Így ábrázolják a jelenpontot, ami a futási sebessége miatt kívül van a tachion toronyzónáján és önálló fejbuborékot kelt maga köré. A kapocs ez esetben a tűzvonalat jelképezi. A fekete ruházat (mivel gyászol a csata után) vállrészén egy körkörös szimbólum látható, amibe alulról és felülről egy-egy tachion szalad bele. Ez a homokóra forma az időt ábrázolja (múlt, jelen, jövő), amit a szakrális uralkodó a vállain hordoz, mivel ő a népe helytartója (istensége).

7. star wars

A film végén, amikor a királynő fogadja a gungan uralkodót és katonáit, már fehérbe van öltözve, ezzel is jelezve a politikai színtér és a bolygó megtisztulását a gonosztól (8. kép). Az ünnepi szertartás során a tachionsapkás gungannak egy üveggömböt ad ajándékba, aminek belsejében kékes energiavillámok ugrálnak.

8. star wars

Az átlátszó gömb az idő szimbóluma, belsejében a teremtésre képes transzcendens energiával. A királynő haja ezúttal hátul van összefonva több lekerekített, vese alakú kontyba, amikből öt darab van körben (az öt Atya). A homlokán lógó, gyöngyökkel díszített rácsozatnak (időszál mátrix) három lefelé irányuló csúcsa van, amik az arcára festett három szívpont irányába mutatnak (9. kép). A feje mögött egy vállszélességnél is nagyobb körlapot visel, ami glóriaként övezi, azt jelezve, hogy szent az uralkodó, aki megszabadítja népét az elnyomástól (az anyagi világ fogságát jelképező gépek seregétől). A körlapot sugarasan kifutó indák merevítik, szám szerint húsz, bár ebből csak tizenhárom látszik szemből nézve, ami (szerencsétlen számként) előrevetíti Padmé elkerülhetetlen bukását és halálát A sith-ek bosszújában. A kanyargó elágazásokkal díszített indák a lelkéből kifutó időszálakat (élvonalakat) jelképezik, és a körlap szélén túlnyúlva mindegyik egy fémtüskében végződik, amiket értelmezhetünk tachionokként is.

9. star wars

A klónok támadásában Palpatine főkancellár irodájának asztalán két üvegdísz látható a két oldalon (10. kép). Egy piramis, körbevéve egy gyűrűvel. Oldalról nézve ez nagyon hasonlít az Eseményhorizont Magazin szimbólumára, a tachion-tardion kettősre, amiből azért van kettő, mert a teremtést (a galaktikus köztársaságot) a két Teremtő okforrás (Atya és Anya) tartja létezésben. Függetlenül attól, hogy a rendszer mennyire működik jól vagy rosszul, illetve mennyire jó vagy gonosz az éppen aktuális vezetője.

10. star wars

A köztársasági hadsereg jelvénye egy körbe rajzolt nyolcágú csillag, pontosabban nyolcas szimmetria, ami a fotinó szimbóluma és azt mutatja, hogy a jók a fény képviselői (11. kép). Ezt az ábrát többféle változatban is láthatjuk a különféle űrhajókon, harcjárműveken és páncélruhákon itt és a következő epizódban.

11. star wars

Padmé frizurájában a fodrászok ismét elrejtettek némi időfizikát, mert az egyik jelenetben olyan hátrafelé csavarodó kontyot készítettek neki, ami a saját múltjába visszakanyarodó tachiont formázza (12. kép). Ráadásul hat kék színű pánttal van összefogva, ami az isteni időhurok forráshelyeinek számát jelképezi. Aki mindezek alapján még nem találta volna ki, most már biztosan tudhatja, hogy egy (bolygó fenntartó) istennőről van szó. Akinek még a neve is egy hozzá szóló fohászt tartalmaz, mivel a Padmé Amidala magyarul azt jelenti: add meg (nekünk) a mi dalunkat (zengésünket).

12. star wars

Később a Tatuinon Padmé egy olyan kék ruhát visel, ami hangsúlyozottan árulkodik a női, és rövidesen anyai szerepéről a történetben (13. kép). Az ágyéka előtt látható koncentrikus körök ugyanis az állóvíz (RV=0 tardion) szimbólumai (ezért kék a ruha), ami azért van alulról ék alakban kivágva, mert egy tachion belehatol. Ezt a kör közepéből lelógó hosszú bojt jelképezi. Ebből már sejthető, hogy rövidesen anya lesz belőle (az erő élő megtestesülésének, Anakinnak a jóvoltából), aki megszüli a teremtést (galaxist) megváltó ikerpárt. Luke, mint jedi az energia, Leia, mint politikus az anyag szimbóluma lesz a történetben, és az ő dolguk helyrehozni az apjuk hibáját. Vagyis a jedi prófécia valójában nem Anakinról szól, hanem a gyermekeiről, mert ők hoznak majd egyensúlyt az erőbe. Amit előbb a sitheknek fel kell borítaniuk, hogy utána helyreállítható legyen.

13. star wars

A klónok háborúja című animációs filmben és rövidfilm sorozatban eddig csak kevés említésre méltó szimbólumot találtam. Anakin Skywalker és Obi-van Kenobi tábornoki ruhájának vállvédőjén egy időkiflivel kombinált fénycsillag látható (14. kép). Az időkifli két felívelő szára három-három lángnyelvből áll össze, vagyis hat tachion övezi a középen, pontosabban benne (a téridőben) létező fotinót. Ami természetesen egy függőleges, tüskeszerű szárra van felszúrva (élvonali időszálra).

14. star wars

A második évadban feltűnő mandalori hercegnő, Satine fejdísze tele van zsúfolva teremtési szimbólumokkal (24. kép, a frissítés során beillesztve). A feje két oldalából hat-hat aranysárgás színű tölcsér, kis tachion áll ki egymás fölött, míg az álla két oldalán egy-egy világoskék tachion dísz lóg, amik hegye visszakanyarodik. A fejét két oldalt, függőleges síkként övező kékes glóriaszerűség ugyancsak két tachion, felül kifelé kanyarodó csúcsokkal. A homlokdísze ugyanakkor egy RV=1 tardion. A Satine szó jelentése: tisztában, a Mandalore rendszer neve pedig Mandu-al-őre, azaz az időforrás leszármazott őrzője (helytartóként).

24. star wars

A sithek bosszújában szintén feltűnik az időkifli, ezúttal Padmé fején, amikor a szenátusban egy kör alakú fejéket visel (15. kép). Látszólag ez csak egy tardion, de mivel a csúcsai nem érnek össze, itt valójában egy időkiflit látunk. A fejék ennek megfelelően nem függőlegesen áll a feje mögött, hanem előre dől, hogy a vele szemben álló ember számára csúcsszögben adjon rálátást a teremtési szimbólumra. Mivel az időkiflinek nevezett geometria csak akkor látható, ha egy körpályán keringő tachionra hegyesszögben, tehát nem éléről és nem felülről (merőlegesen) látunk rá. A témával részletesen foglalkozik a Bétaterek az alfatérben (2009) című írás az Eseményhorizonton.

15. star wars

Az új reményben a birodalmi hadsereg műszaki egységei a Halálcsillagon a Mindenható szimbólumát viselik magukon (16. kép). Egyrészt a bolygóromboló szuperlézert aktiváló katonák sisakján, másrészt a Millennium Falcon fedélzetére igyekvő technikusok egyenruhájának váll részén láthatjuk a hatos szimmetriájú kereket, szögletes küllőkkel. Mindez ékesen árulkodik a csúcstechnológia mindenhatóságába vetett hitéről a birodalmiaknak, akik élet és halál urainak képzelik magukat. Velük szemben a Felkelő pilóták még mindig a régi Köztársaság szimbólumára hasonlító jelzéseket viselnek a sisakjaikon (17. - 18. kép).

16. star wars

17. star wars

18. star wars

Az ezredforduló tájékán elterjedt az időfizikával foglalkozó emberek között az a legenda, miszerint a Csillagok háborújában a Halálcsillag szuperlézerének nyalábjai pontosan olyan sorrendben tüzelnek, ahogy a fotinó időhurkában felvillannak egymás után a tachionok (19. kép). A tachionok felvillanásáról korábban részletesen szó volt Az energiakvantumok geometriája (2007) című írásban az Eseményhorizonton. Vettem magamnak a fáradtságot, és utána néztem a dolognak, ellenőrizendő, hogy tényleg így van-e. Lassítva többször megnéztem a kérdéses jelenetet, és ez alapján biztosan állíthatom, hogy erről – sajnos – szó sincs. A lézernyalábok megjelenési sorrendje meglehetősen szabálytalan, bár kétségtelen, hogy nyolc darab van belőlük (20. kép).

19. star wars

20. star wars

Attól eltekintve, hogy fizikailag lehetetlen így egyesíteni a fénysugarakat egy nyalábba, az sem lehetséges, hogy egyetlen rövid lézer impulzussal szétrobbantsunk egy bolygót. Maximum egy jó mély, füstölgő lyukat lehetne vele égetni a kéregbe, amiből aztán föltör a láva és betömi a nyílást.

21. star wars

22. star wars

A birodalom visszavágban és A jedi visszatérben nem találtam említésre méltó szimbólumot, viszont megnéztem a második Halálcsillag lövéseit (21. kép). A jedi visszatérben a szuperlézer kétszer tüzelt, ezúttal azonban csak hét nyaláb indult a kráter széléről, a nyolcadik a közepéből startolt (22. kép). A két lövés egymás tükörképe volt, csak a csillagos ég háttere maradt változatlan, amiből kiderül, hogy mindössze a Halálcsillagot és a lézersugarat tükrözték a számítógéppel, a vízszintes tengely körül elforgatva a képet. A lézersugarak megjelenési sorrendje itt is szabálytalan, ami komoly dilettantizmusra utal a készítők részéről (23. kép). Egyszóval a legenda csak kacsa volt, mint oly sok minden más az utóbbi években, aminek nem néztek rendesen utána a kiagyalói.

23. star wars

Végezetül pedig ejtenék néhány szót a szereplők nevéről. Nem mindegyiküknek van rejtett jelentése, de a főszereplők nevei többnyire beszédesek. Anakin Skywalker magyarul: Anya kinn égjáró, azaz az Anyában kint született szerinó. Darth Vader: vaduló dárda (a darts szóból). Obi-van Kenobi neve: gyász-van látókör-gyász, ami tökéletesen érthető abból a szempontból, hogy az ő hibája miatt szabadult rá a galaxisra az Anakinból lett Vader. Luke Skywalker: égjáró lúk, vagyis égben mozgó időforrás (lyuk), ami passzol egy ügyes X-szárnyú pilótára. Leia Organa neve: szerves (élő) leszármazott, aki az Alderaan (olderán: öregebb ég) hercegnője. Han Solo magyarul: szóló (magányos) ég.
George Lucas, akinek az egész történetet köszönhetjük (isteni sugallatra), szintén sokat mondó nevet visel, mivel a Luk-ász magyarul isteni időforrást jelent. A Ge-or-ge: Gé-őr-Gé pedig a Gaiát (bolygót) őrző Gé rezgésű lény (maga Gaia helytartó istenség). Ebből már biztosan tudható, ki áll az egész star wars univerzum mögött, ami nem véletlenül lett olyan sikeres az egész világon.

Star wars forgó logó

Készült: 2009.11.16.
Frissítve: 2010.10.07.

Következő írás

Vissza a tartalomhoz